Støre møtte Tysklands visekansler Robert Habeck

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Dagens møte mellom Tysklands visekansler Robert Habeck og statsminister Jonas Gahr Støre, næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland vil ytterligere styrke det nære partnerskapet mellom Tyskland og Norge om energi, klima og industriell omstilling.

Forbundskansler Scholz og statsminister Støre ble i januar enige om å styrke det tysk-norske samarbeidet om det grønne skiftet og etablere en langsiktig og strukturert dialog på industri- og energifeltet.

– Målet er å nå felles klimamål, skape nye, grønne industrier og arbeidsplasser og styrke energisikkerheten. I dagens møte har vi startet dette arbeidet. Dette arbeidet skjer med et dystert bakteppe. Russlands angrepskrig i Ukraina ryster en hel verden. Krigen påvirker oss alle. Stadig flere sanksjoner blir innført av Europa og det internasjonale samfunnet, og Russland blir mer og mer isolert. En rekke tiltak er nødvendig for at Europa skal redusere avhengigheten av russiske energileveranser. En raskere utbygging av alternative energikilder for Europa til erstatning for russisk gass og olje vil bli svært viktig i tiden fremover, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge er en viktig eksportør av olje og gass til Europa. Selskapene på norsk sokkel produserer og selger i markedet all den olje og gass deres felt kan levere.

– Norske myndigheter vil legge til rette for at felt på norsk sokkel skal forbli en stabil og pålitelig leverandør av olje og gass til Europa. Det viktigste på kort sikt vil være å holde høy regularitet i leveransekjeden slik at dagens høye produksjon av olje og gass opprettholdes fremover, sier olje- og energiminister Terje Aasland. 

Norge vil bidra aktivt og tungt på områder som karbonfangst og -lagring, hydrogen og fornybar energi knyttet til havvind. Tyskland og Norge vil samarbeide nært om gode løsninger. Vi er kjent med at det foregår samtaler mellom norske og tyske aktører for å øke LNG-importkapasiteten til Tyskland på kort sikt.

Et mangeårig energisamarbeid basert på gjensidig tillit og langsiktighet binder Tyskland og Norge spesielt tett sammen. Det grønne skiftet i Europa gjør det ønskelig å ytterligere styrke dette samarbeidet.

– Vi er enige om å forsterke og konkretisere samarbeidet om grønn industri, fornybar energi knyttet til havvind, karbonfangst og -lagring og hydrogen. Sammen vil vi få opp tempoet i å utvikle og ta i bruk nye teknologier, forsyningskjeder og markeder som vil være avgjørende for å nå vårt felles mål om et utslippsfritt samfunn. Satsning på batterier er et eksempel på dette. På veien vil Norge og Tyskland i samarbeid legge til rette for et mer klimavennlig næringsliv, egnet til å sikre fremtidens arbeidsplasser og energiløsninger. Her kan Norge og Tyskland utrette store ting sammen, sier næringsminister Jan Christian Vestre.