Stortingsrepresentant deltok på møte i regi av EU-formannskapet

Av Peder Lund, Norges ambassade i Riga

Første nestleder i Stortingets utenriks,- og forsvarskomité, Øyvind Halleraker, deltok 2. februar på et COSAC-møte i regi av det latviske EU formannskapet.

Stortinget deltar regelmessig på COSAC-møtene, og Halleraker påpekte at dette er en viktig arena for Norge og norske parlamentarikere for å ivareta dialogen med parlamentariske kolleger i EU-landene. Foto: Norges ambassade i Riga
Stortinget deltar regelmessig på COSAC-møtene, og Halleraker (nummer fire fra høyre) påpekte at dette er en viktig arena for Norge og norske parlamentarikere for å ivareta dialogen med parlamentariske kolleger i EU-landene. Foto: Norges ambassade i Riga

COSAC samler lederne for europakomitéene i EU-landenes parlamenter. Fra Europakommisjonen deltok blant andre første visepresident Frans Timmermans og talmannen i Sveriges Riksdag, Urban Ahlin, i tillegg til Ostap Semerak, nestleder for Europakomitéen i det ukrainske parlamentet. På dagsorden stod Latvias prioriteringer for EU-formannskapet, spesielt energipolitikk, den såkalte digitale agenda samt vekst og sysselsetting. I tillegg stod EUs forhold til det østlige Europa gjennom det Østlige Partnerskap høyt på agendaen.

Stortinget deltar regelmessig på COSAC-møtene, og Halleraker påpekte at dette er en viktig arena for Norge og norske parlamentarikere for å ivareta dialogen med parlamentariske kolleger i EU-landene.

– Situasjonen i Ukraina og utviklingen i Irak og Syria viser med all tydelighet at naboskapspolitikken blir stadig viktigere. Selvom Norge ikke er medlem av EU er vi like fullt berørt av de sikkerhetspolitiske utfordringene Europa står overfor. Derfor setter jeg stor pris på at Norge også blir invitert til slike møter i EU-kretsen og dermed får anledning til å delta i diskusjonene, sier Halleraker.

Parlamentarikerne var samstemte i sin støtte til de utvidede sanksjoner mot Russland som ble vedtatt på det ekstraordinære møtet mellom EUs utenriksministre som fant sted 29. januar. Man var også enige om at toppmøtet om det Østlige Partnerskap som finner sted i Riga 21. - 22. mai bør gi Ukraina, Georgia og Moldova et tydelig signal om EUs vilje til få assosieringsavtaler med EU på plass.  Halleraker understreket at Norge støtter EUs politikk overfor Russland i forhold til Ukraina, og anser at Ukraina må selv kunne bestemme sin egen skjebne og at landets territorielle grenser må respekteres. Norge bidrar både med finansielle og andre bidrag for å støtte opp om utviklingen av det ukrainske demokratiet.

Til toppen