Stortingsrepresentanter på studietur til Brussel

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

En gruppe stortingsrepresentanter besøkte 14.-19. februar Brussel for å lære mer om arbeidet i EU- og Efta-institusjonene i byen. Målet med studieturen er at stortingsrepresentantene skal få innblikk i aktuelle saker og i de ulike institusjonenes organisering.

Stortingsrepresentantene på taket av Norges Hus Foto: Stortinget

Det ukelange oppholdet startet med besøk til den norske EU-delegasjonen. EU-ambassadør Oda Helen Sletnes ønsket stortingsrepresentantene velkommen og uttrykte glede over at studieturen nå gjennomføres for tredje året på rad.  – Det er fint at dere er opptatt av de brede rammene for norsk politikk, som definerer norsk handlingsrom, uavhengig av politisk tilnærming til EU-spørsmålet.  

Sletnes innledet om situasjonen i EU og forholdet mellom Norge og EU. Hun vektla to av utfordringene EU står overfor for tiden, nemlig spørsmålet om Storbritannias forhold til EU og migrasjonskrisen. Utover dagen fikk stortingsrepresentantene orienteringer fra flere fagråder ved delegasjonen om blant annet energi og klima, utenrikssaker, finanssaker og migrasjon.

EU-ambassadør Oda Helen Sletnes oreinterer stortingspolitikerne om situasjonen i EU Foto: EU-delegasjonen

Besøk til Europaparlamentet

Stortingsrepresentantene besøkte også Europaparlamentet, hvor de møtte parlamentsmedlemmer fra ulike land. Parlamentarikerne orienterte om sitt arbeid i Europaparlamentet og sine arbeidsområder. En av de som snakket til representantene var parlamentsmedlem Cecilia Wikstrøm fra Sverige. Hun representerer «Liberalerne», har sittet i parlamentet siden 2009 og snakket til representantene om flyktningsituasjonen i Europa.

Stortingsrepresentantene møtte deretter de nordiske parlamentarikerne Jørn Dohrmann (Danmark), Anneli Jäätteenmäki (Finland) og Margrete Auken (Danmark). De tre har alle vært politikere i sine respektive nasjonalforsamlinger før de ble medlemmer av Europaparlamentet. Alle de tre europaparlamentarikerne rådet de norske politikere til å være tidlig ute i politiske prosesser for å prøve å påvirke utformingen av EU-politikk utenfra. De sa de opplevde å ha god kontakt med norske politikere, tross i at Norge ikke har egne representanter i Europaparlamentet.

Europaparlamentarikerne Anneli Jäätteenmäki og Margrete Auken i samtaler med stortingspolitikerne Foto: EU-delegasjonen

Stortingsrepresentantenes utbytte av oppholdet

Ove Trellevik (H) forteller at studieturen har gitt innsikt i både EUs institusjonelle organisering og aktuelle temaer.

- EU er den viktigste partneren til Norge, og det er alt for lite kunnskap om EU hjemme. Men det er mange flinke folk som jobber her i Brussel på vegne av Norge, og det er kjekt å komme på besøk å få et innblikk i dette arbeidet, sier Trellevik.

Ingunn Foss (H) skulle gjerne sett at Norge ble fullverdig medlem av EU og kunne delta formelt i beslutningsprosesser. Men hun synes besøket i Brussel har vært nyttig for å se hvordan Norges relasjon til EU fungerer i praksis.

- Det er synd at vi ikke kan være med på å avgi stemme i beslutninger, men det har vært spennende å se hvordan påvirkningen fra Norge opp mot EU foregår, sier Foss.

Sveinung Rotevatn (V) er en av representantene som har vært i Brussel flere ganger tidligere og kjenner EU-systemet godt, men sier det er nyttig å komme tilbake fordi det er nye tema på dagsordenen.

- Da jeg var her i fjor, var det eurokrisen som sto høyest på dagsordenen, nå er det migrasjon. Agendaen er omskiftelig og den inneholder temaer som griper rett inn i norsk politikk, sier Rotevatn.

I tillegg til Norges-delegasjon til EU og Europaparlamentet, har stortingsrepresentantene i løpet av uken besøkt Efta-sekretariatet, Norges delegasjon til Nato og Europakommisjonen. 

Disse stortingsrepresentantene deltok på årets studietur til Brussel:

Rigmor Andersen Eide, KrF
Ingunn Foss, H
Rasmus Hansson, MDG
Stein Erik Lauvås, Ap
Ulf Leirstein, Frp
Sveinung Rotevatn, V
Jørund Rytman, Frp
Ingjerd Schou, H
Kåre Simensen, Ap
Ove Trellevik, H
Anders B. Werp, H