Historisk arkiv

Strategi for IKT i offentlig sektor 2003-2005

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Pressemelding

Nr.: 13/2003
Dato: 18.02.03
Kontaktpersoner: Fung. Informasjonssjef Lisa Bang, 22 24 49 58
Informasjonsrådgiver Le Hang Duong, 22 24 46 58

Strategi for IKT i offentlig sektor 2003-2005


Målet med regjeringens IKT-strategi er å styrke lokal tjenesteutvikling i det offentlige gjennom enklere utveksling av data og tilrettelegging for bruk av elektronisk signatur. Det etableres IKT-baserte kunnskapsnettverk for å bidra til bedre erfaringsutveksling, kompetansebygging og idéutvikling i forvaltningen.

- Vi trenger en strategisk tilnærmingsmåte som gjør at offentlig sektor løpende utnytter de mulighetene teknologien gir. Offentlige enheter skal gis frihet og ansvar for selv å velge løsninger når det gjelder systemvalg, produktvalg og innkjøpsbehov. Det som må gjøres sentralt er å sørge for tilgjengelighet, kommunikasjon på tvers og et minimum av standardisering, sier arbeids- og administrasjonsminister Victor D. Norman.

- Målet for dette arbeidet er en nasjonal IKT-infrastruktur og rammebetingelser som støtter opp under gode, lokale løsninger, sier Norman.

Strategien prioriterer tiltak som skal bedre datautveksling på tvers av offentlige etater, og mellom det offentlige og private, for å oppnå en mer effektiv forvaltning og bedre tjenester for brukerne. Samtidig opprettes et eget organ for å koordinere innføring av elektronisk signatur (PKI) og for å sikre samtrafikk mellom ulike private og offentlige løsninger. Dette vil gi lavere kostnadsnivå både for brukerne og det offentlige.

Kunnskapsnettverkene skal styrke erfaringsutveksling, kompetansebygging og idéutvikling. Det etableres pilotprosjekter som vil gi grunnlag for eventuell utvidelse til andre deler av offentlig sektor.

IKT-strategien er en delstrategi i regjeringens helhetlige eNorge 2005-plan, og kommer i tillegg til utbygging av bredbånd og IKT-utvikling i utdannings- og helsesektoren.

Strategi for IKT i offentlig sektor (pdf-fil)

Strategy for ICT in the Public Sector (pdf-file)

Til toppen