Historisk arkiv

Styre for Helse Sør-Øst RHF

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad presenterte i dag sammensetningen av styret for det nye regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF. Regjeringen har besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF vil bli etablert senest 1. juli i år, og det arbeides nå med ulike forberedelser. Det har vært lagt til grunn at Helse- og omsorgsdepartementet skal peke ut sammensetning av nytt styre innen utgangen av mars.

 

Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad presenterte i dag sammensetningen av styret for det nye regionale helseforetaket Helse Sør-Øst RHF.

Regjeringen har besluttet å slå sammen Helse Sør og Helse Øst. Helse Sør-Øst RHF vil bli etablert senest 1. juli i år, og det arbeides nå med ulike forberedelser. Det har vært lagt til grunn at Helse- og omsorgsdepartementet skal peke ut sammensetning av nytt styre innen utgangen av mars.

Hanne Harlem ble utpekt som styreleder i februar.

- I dag har jeg gleden av å presentere resten av styret for Helse Sør-Øst RHF. Styret vil bli formelt utnevnt gjennom foretaksmøte senest 1. juli, og de sittende styrene for dagens Helse Sør og Helse Øst har ansvar inntil de blir formelt avløst av nytt styre, sier helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad.

I vurdering av sammensetning er det vektlagt at styret samlet sett må inneha nødvendig kompetanse. Det er lagt til grunn kontinuitet i form av kompetanse og innsikt fra dagens to RHF-styrer, i kombinasjon med en viss fornyelse. Som tidligere er det lagt til grunn at foreslåtte folkevalgte skal utgjøre flertallet av de eieroppnevnte styremedlemmene. For disse medlemmene har departementet valgt å forholde seg til tidligere mottatte forslag, og vil gjennomføre ny felles forslagsrunde kommende høst for alle RHF-styrene.

Styret for Helse Sør-Øst vil få følgende sammensetning:

Hanne Harlem blir ny styreleder. 
Hanne Harlem er utdannet jurist, har blant annet bakgrunn som justisminister, byråd, advokat og assisterende direktør i Hydro. Er i dag universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Sitter i dag som styremedlem i Helse Sør. Hun vil nå i mellom-perioden fram til etablering av Helse Sør-Øst er på plass tre ut av styret i Helse Sør.

Nestleder i Sør-Øst-styret vil bli Harry Konterud. Harry Konterud er administrerende direktør i Sparebanken Hedmark og har en lang og omfattende karriere bak seg i bank.

Anne Carine Tanum
Hun er i dag medlem av styret i Helse Øst, og har omfattende leder- og styreerfaring.

Finn Wisløff
Er professor i medisin og dekan ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Randi Talseth
Generalsekretær for brukerorganisasjonen Voksne for barn.

Eieroppnevnte styremedlemmer med folkevalgt bakgrunn som tidligere er foreslått av aktuelle fylkeskommuner:
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Tor Ottar Karlsen (Ap)
Audun Holsbrekken (KrF)    
Unni Hanson (FrP, ny) 

Styret i Helse Sør-Øst RHF
Hanne Harlem, styreleder
Harry Konterud, nestleder
Anne Carine Tanum
Finn Wisløff
Randi Talseth
Andreas Kjær (SP)
Kirsten Huser Leschbrandt (H)
Knut Even Lindsjørn (SV)
Tor Ottar Karlsen (Ap)
Audun Holsbrekken (KrF)    
Unni Hanson (FrP) 

Ansatterepresentanter
Lars Eikvar
Svein Øverland
Helga R. Grinden
Kirsten Brubakk
Morten Falkenberg

Se Brustads presentasjon av styret her

Til toppen