Nytt styre i Noref Senter for internasjonal konfliktløsning

UD har utnevnt nytt styre i Noref Senter for internasjonal konfliktløsning.

Bård Glad Pedersen er utnevnt til ny styreleder, mens Thomas Hegghammer, Kristin Lund og Kate Hansen Bundt er nye styremedlemmer. Øyvind Nordsletten og Tale Steen Johnsen fortsetter i styret. Tidligere styreleder Trond Bakkevig, Pierre Schori, Stephen J. Del Rosso og Ingrid Skjøtskift forlater styret og takkes for god innsats.

Noref er en uavhengig stiftelse som ble opprettet i 2008, og som har som sin hovedoppgave å støtte opp om norsk og internasjonal fredsinnsats, gjennom egne prosjekter og støtte til andre aktører. Henrik Thune overtok som direktør i 2016. Styret består av seks medlemmer, som i henhold til vedtektene utpekes av Utenriksdepartementet for en toårsperiode. For ytterligere informasjon, se Norefs hjemmeside.

Til toppen