Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Styrker det internasjonale arbeidet for å bekjempe ulovlig handel med tobakk

Norge ratifiserte 29. juni 2018 den internasjonale tobakkskonvensjonens protokoll mot ulovlig handel med tobakk.

- Jeg er glad for å Norge nå har ratifisert protokollen. Det er viktig at Norge deltar i det internasjonale samarbeidet mot smugling og forfalskninger av tobakksvarer, sier eldre- og folkehelseminiser Åse Michaelsen.

Globalt er det en økning i ulovlig handel med tobakksvarer, som ofte skjer på tvers av landegrenser. Formålet med protokollen er å forebygge og bekjempe ulovlig handel med tobakksvarer gjennom bedre kontroll og samarbeid nasjonalt og internasjonalt.

- Ulovlig handel med tobakk undergraver myndighetenes politikk for å forebygge tobakksskader og er en alvorlig trussel mot folkehelsen. I tillegg medfører ulovlig handel betydelige avgiftstap og bidrar til finansiering av internasjonal kriminalitet, sier Michaelsen.

Stortinget vedtok nødvendige lovendringer i vår, og Helse- og omsorgsdepartementet utarbeider nå forskrifter med utfyllende bestemmelser. Disse vil bli sendt på høring.

Protokollen mot ulovlig handel med tobakk av 12. november 2012 er den første og så langt eneste protokollen til tobakkskonvensjonen. Norge signerte protokollen i 2013. Første partsmøte vil avholdes høsten 2018 etter at tilstrekkelig mange land nå har ratifisert protokollen. 

Til toppen