UD styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

Utenriksdepartementet undertegnet 20. august samarbeidsavtaler med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. Avtalene vil gi departementet styrket faglig kompetanse i arbeidet med å fremme norske interesser i Arktis og i Antarktis.

- Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet besitter omfattende kompetanse på områder som er av stor betydning for Norge. Deres rolle som kunnskapsbank og premissleverandør, særlig i arktiske og antarktiske spørsmål, er helt avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid med å ivareta norske interesser internasjonalt. Med avtalene legger vi grunnlaget for et mer strategisk samarbeid i årene som kommer, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Instituttene har vært viktige samarbeidspartnere for departementet i en årrekke. Med avtalene som nå inngås, legges det opp til en mer strategisk dialog om konkrete aktiviteter, faglig rådgivning og samarbeidsprosjekter.

I inneværende år vil Utenriksdepartementets støtte til Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet innenfor rammen av de nye avtalene utgjøre henholdsvis 1,9 og 1,7 millioner kroner. Avtalene inngås i samforstand med Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen