Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

UD styrker samarbeidet med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet

Utenriksdepartementet undertegnet 20. august samarbeidsavtaler med Polarinstituttet og Havforskningsinstituttet. Avtalene vil gi departementet styrket faglig kompetanse i arbeidet med å fremme norske interesser i Arktis og i Antarktis.

- Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet besitter omfattende kompetanse på områder som er av stor betydning for Norge. Deres rolle som kunnskapsbank og premissleverandør, særlig i arktiske og antarktiske spørsmål, er helt avgjørende for at vi skal lykkes i vårt arbeid med å ivareta norske interesser internasjonalt. Med avtalene legger vi grunnlaget for et mer strategisk samarbeid i årene som kommer, sier statssekretær Bård Glad Pedersen.

Instituttene har vært viktige samarbeidspartnere for departementet i en årrekke. Med avtalene som nå inngås, legges det opp til en mer strategisk dialog om konkrete aktiviteter, faglig rådgivning og samarbeidsprosjekter.

I inneværende år vil Utenriksdepartementets støtte til Norsk Polarinstitutt og Havforskningsinstituttet innenfor rammen av de nye avtalene utgjøre henholdsvis 1,9 og 1,7 millioner kroner. Avtalene inngås i samforstand med Klima- og miljødepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

Til toppen