Svar på brev fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen av 1. mars om Statoil og Angola

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomité har i brev av 1. mars 2016 stilt nye oppfølgerspørsmål til statsråd Tord Lien om Statoils innbetalinger til myndighetene i Angola.

Stortinget Kontroll- og konstitusjonskomité har i brev av 1. mars 2016 stilt nye oppfølgerspørsmål til statsråd Tord Lien om Statoils innbetalinger til myndighetene i Angola i forbindelse med tildeling av utvinningstillatelser i Kwanza-området i 2011. 

Svar på brevet ble sendt komitéen onsdag 16. mars.

Her kan du lese svarbrevet til Kontroll- og konstitusjonskomitéen. 

Utredning fra BA-HR

Oppdragsbrev BA-HR