Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på skriftlig spørsmål om krav at takstmenn er tilsluttet Norsk takst for å utføre naturskadetaksering

Landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund (Sp) om begrunnelse for regjeringens krav at takstmenn er tilsluttet Norsk takst for å utføre naturskadetaksering.

Svar på spørsmål nr 1948 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Willfred Nordlund

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Hva er begrunnelsen for at regjeringen krever at takstmenn er tilsluttet Norsk takst for å utføre naturskadetaksering og på hvilket grunnlag har LMD skrevet under på en slik avtale?"

Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet for naturskadeerstatningsordningen. Direktoratet skal på bakgrunn av dokumentasjon fra den skadelidte fastsette erstatningen og de kan innhente takst når det "anses nødvendig for å opplyse saken", jf. naturskade­erstatningsloven § 13 andre ledd. Naturskadeerstatningsforskriften § 5 fjerde ledd regulerer dette nærmere. Det kommer frem av denne bestemmelsen at Landbruksdirektoratet kan innhente takst hvor "gjenopprettingskostnaden er antatt å være over 500 000 kroner, og ellers når det anses nødvendig for sakens opplysning". I slike saker er takstmennene engasjert av Landbruksdirektoratet og direktoratet dekker kostnaden ved bruk av takstmenn.

Landbruks- og matdepartementet har ikke inngått noen avtale om at takstmenn som engasjeres skal være tilsluttet Norsk takst. Det følger imidlertid av forskriften § 9 andre ledd at som hovedregel skal "takstmenn som Landbruksdirektoratet inngår avtale med, (…) være medlemmer av bransjeorganisasjon for takstmenn". Kravet skal bidra til at takstrapportene som produseres holder et tilstrekkelig høyt faglig nivå. Medlemmer i takstorganisasjoner er i tillegg pålagt å følge bransjens etiske retningslinjer i sitt arbeid.

Jeg viser også til at Landbruksdirektoratet "i særlige tilfeller" kan gjøre unntak fra kravet om medlemskap, og at det ikke er satt noe lignende krav til takstmenn hvor takst er innhentet av skadelidte.

Jeg har for øvrig fått opplyst at Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool har inngått en avtale med Norges Takseringsforbund (Norsk takst) som gjelder opplæring og godkjenning av naturskadetakstmenn som skal benyttes av Landbruksdirektoratet og Norsk Naturskadepool. Opplæring skjer som kurs i regi av Norges Takseringsforbund. Kurset er åpent for alle (medlemmer eller ikke i bransjeorganisasjonene) som innfrir kravene til inntak.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad

Til toppen