Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spm. 748 fra representanten Une Bastholm

Om Granavolden-plattformen og drivstoffavgifter

Jeg viser til brev av 22. januar 2020 fra Stortingets president til statsministeren vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 748 fra representanten Une Bastholm. Statsministeren har bedt meg svare.

Spørsmål:
Er det fremdeles regjeringens politikk at bensin og diesel ikke skal bli dyrere?

Begrunnelse:
Granavolden-plattformen, som fremdeles skal være grunnlaget for regjeringens politikk, slår fast at «økte pumpepriser som følge av økte krav til omsetningspåbud for biodrivstoff og økt CO2-avgift på drivstoff ilagt veibruksavgift» i sin helhet skal «motsvares med reduserte avgiftssatser på drivstoff». Fremskrittspartiet, som nå går ut av regjering, har i media framstilt det som en seier for dem at bensin- og dieselprisen ikke skal øke.

Svar:
Regjeringen vil fortsatt legge Granavolden-plattformen til grunn for sitt arbeid. I Granavolden-plattformen er det også angitt at: «Denne plattformen omtaler hvordan regjeringen vil jobbe for å nå de politiske målene som er beskrevet. Hvor langt  regjeringen lykkes i å nå disse målene vil være avhengig av det økonomiske handlingsrommet.»

 

Med hilsen
Jan Tore Sanner

Til toppen