Svar på spørsmål om sikkerheten i Afghanistan

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om hvilke faktakilder utenriksministeren har som tilsier at Afghanistan er blitt tryggere for sivilbefolkningen det siste året.

Skriftlig spørsmål nr. 1585 (2015-2016).
Datert 12.09.16

Fra representanten Karin Andersen (SV) til utenriksministeren:
Jeg tillater meg å stille følgende spørsmål til skriftlig besvarelse til utenriksministeren: Direktør ved Prio uttalte senest 5. september at Afghanistan er blitt farligere. I juli sa viseadmiral Reksten til NRK at sikkerhetssituasjonen er forverret. Rapporten UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the Internatjonal Protection Needs of Asylum-Seekers from Afghanistan, dokumenterer over hele landet tvangsrekrutteres barn av alle parter i konflikten. Hvilke faktakilder har utenriksministeren som tilsier at Afghanistan er blitt tryggere for sivilbefolkningen det siste året?

Utenriksministerens svar:
Sikkerhetsansvaret for Afghanistan ble overført fra Natos International Security Assistance Force (Isaf) til afghanske myndigheter den 1. januar 2015. Sikkerhetssituasjonen har siden forverret seg i deler av landet, og i enkelte områder er situasjonen labil. Myndighetene har imidlertid kontroll med de store befolkningssentra og i hovedsak med de viktigste veiene.

Av hensyn til sikkerhetssituasjonen, besluttet Nato å forlenge mandatet for Resolute Support-operasjonen. Norge har videreført den militære innsatsen i operasjonen, og vi oppretteholder vår økonomisk støtte til afghanske sikkerhetsstyrker.

Den humanitære situasjonen i landet er krevende, og Norges humanitær støtte til Afghanistan har økt betydelig i inneværende år.

Jeg viser for øvrig til svar på skriftlig spørsmål 1568 (2015-2016) til representanten fra statsråd Listhaug vedrørende sikkerhetssituasjonen for returnerte asylsøkere.

Til toppen