Svar på spørsmål om tilskuddsaktiviteten gjennom Barentssekretariatet

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Geir Adelsten Iversen (Sp) om hva statsråden vil foreta seg for at tilskuddsaktiviteten gjennom Barentssekretariatet kan gjenopptas og ikke må reduseres.

Skriftlig spørsmål nr. 818 (2017-2018).
Datert 31.01.2018

Fra representanten Geir Adelsten Iversen (Sp):
Hvilke tiltak vil statsråden foreta seg for å sikre at tilskuddsaktiviteten gjennom Barentssekretariatet kan gjenopptas snarlig og ikke må reduseres?

Utenriksministerens svar:
Med bred støtte i Stortinget vier regjeringen mye oppmerksomhet og gir betydelige økonomiske bevilgninger til samarbeidet med Russland i nord. Barentssekretariatet forvalter en del av disse pengene. De øvrige går blant annet til prosjektsamarbeid med Russland om miljø, helse og utdanning samt støtte til forskning, menneskerettigheter og næringsfremme.

Barentssekretariatet har fram til årsskiftet fått sine bevilgninger fra Utenriksdepartementet gjennom treårige kombinerte drifts- og tilskuddsavtaler. Bevilgningene til Barentssekretariatet er hverken stanset eller redusert. Ved inngangen til 2018 hadde Barentssekretariatet ikke utbetalt en stor andel av sine tilskuddsmidler. Derfor ble avtalen i fjor høst (15.10.17) forlenget til og med juni 2018 slik at alle utbetalingene kan gjennomføres og prosjektene avsluttes.

Nye tilskuddsmidler vil være på plass så snart Barentssekretariatet har fullført gjeldende avtale. I påvente av dette samarbeider Utenriksdepartementet med Barentssekretariatet om å legge til rette for en best mulig overgang mellom gammel og ny ordning. Den nye ordningen innebærer at tilskuddsmidlene og Barentssekretariatets driftsmidler fra i år bevilges i separate avtaler. Ny treårig avtale (2018-2020) om driften av sekretariatet er allerede signert, mens avtale om nye tilskuddsmidler vil avløse gjeldende avtale senest fra 1. juli 2018.

I overgangsperioden nå i vinter vil Barentssekretariatet ha begrensede muligheter til å behandle nye søknader. Driften av sekretariatet er imidlertid allerede sikret, og over tid vil tilskuddsmidlene til Barentssekretariatet opprettholdes på omtrent samme nivå som tidligere år. Gjeldende avtale som omfatter både drift og tilskudd er på 142,9 millioner kroner.

Barentssekretariatet er en god samarbeidspartner for Utenriksdepartementet og vil fortsette å spille en betydelig rolle i det grensenære samarbeidet med Russland.

Til toppen