Svar på spørsmål om drap på FN-personell under den libanesiske borgerkrigen

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Marit Nybakk (Ap) om hva Norge vil gjøre for å få utlevert offiseren Mahmoud Bassi, som var ansvarlig for drapene på to irske FN-soldater i 1980, til Libanon.

Skriftlig spørsmål nr. 930 (2013-2014).
Datert 12.06.2014

Fra representanten Marit Nybakk (Ap) til utenriksministeren: 
I april 1980 ble de to irske FN-soldatene Smallhorne og Barrett brutalt henrettet av major Haddads milits i Sør-Libanon. Morderen, offiseren Mahmoud Bassi, er i USA med falske israelske papirer og han har nå søkt om amerikansk statsborgerskap. 

Vil utenriksministeren ta opp med amerikanske myndigheter muligheten til å få Bassi utlevert til Libanon? 

Utenriksministerens svar:
Drap på FN-personell er en alvorlig forbrytelse. Ikke minst i FN og i multilaterale sammenhenger har Norge over en årrekke arbeidet for bekjempelse av straffrihet for alvorlige internasjonale forbrytelser. Dette er særlig fremtredende ved vår lange støtte til opprettelsen av internasjonale straffedomstoler og til utviklingen av den internasjonale strafferetten.   

Straffrihet for lovbrudd begått under den libanesiske borgerkrigen er dessverre utbredt. Norge har i flere år støttet prosjekter i Libanon for å styrke rettssikkerheten og menneskerettighetene i Libanon samt fred- og forsoningsprosesser.

Det konkrete spørsmålet fra representanten berører imidlertid forholdet mellom irske, amerikanske og libanesiske myndigheter. Denne saken bør håndteres av de berørte lands myndigheter. Ingen av de berørte lands myndigheter har bedt norske myndigheter engasjere seg i saken. Regjeringen vil videreføre arbeidet for bekjempelse av straffrihet, men slik jeg ser det er det ikke naturlig å ta opp denne konkrete saken med amerikanske myndigheter nå.

Til toppen