Svar på spørsmål om boikottvedtak rettet mot Israel

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Hans Olav Syversen (KrF) om når utenriksministeren vil konkludere om kommunalt bestemte boikottvedtak rettet mot Israel er lovlige eller ikke.

Skriftlig spørsmål nr. 794 (2016-2017).
Datert 08.03.2017

Fra representant Hans Olav Syversen (KrF) til utenriksministeren (utviklingsministeren):
Jeg viser til tidligere spørsmål til utenriksministeren der lovligheten ved ulike former for kommunalt bestemte boikottvedtak rettet mot Israel ble tatt opp av undertegnede. Utenriksministeren viste til at man ville foreta en vurdering av lovligheten av den type vedtak. Siden den gang har Tromsø vedtatt et boikottvedtak rettet mot Israel og spørsmålet har vært tema i flere kommunestyrer. Når vil utenriksministeren konkludere hvorvidt slike boikottvedtak på kommunalt nivå er lovlige eller ikke?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen mener at boikott ikke vil bidra til å løse konflikten mellom israelerne og palestinerne. Boikott skaper avstand, og regjeringen tror at dialog og samarbeid er nødvendig for å løse konflikten.

Norge har nære, langvarige og vennskapelige forbindelser med både israelerne og palestinerne, og ønsker et bredt politisk, kulturelt og økonomisk samarbeid med begge parter.

Utenriksdepartementet har ennå ikke konkludert hvorvidt vedtakene i Trondheim kommunes bystyre og Tromsø kommunestyre er i tråd med Norges internasjonale forpliktelser. Spørsmålet er fortsatt til vurdering.

Til toppen