Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om brexit

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra representanten Svein Roald Hansen (Ap) om forberedelsene i EU-landene er ivaretatt for Norges del, inkludert standpunkt til om britene skal beholde stemmeretten ved lokalvalg.

Skriftlig spørsmål nr. 2018.
Datert 07.08.2018

Fra representanten Svein Roald Hansen til utenriksministeren:
Har regjeringen sørget for at de spørsmål parlamentarikerkomiteen for brexit i det britiske parlamentet reiser med hensyn til forberedelsene i EU-landene er ivaretatt for Norges del, inkludert standpunkt til om britene skal beholde stemmeretten ved lokalvalg?


Utenriksministerens svar:
Brexit-prosessen er høyt prioritert i regjeringen, og spørsmål som gjelder borgernes rettigheter vies spesiell oppmerksomhet.

I en samtale i desember i fjor fikk statsminister Solberg forsikringer fra statsminister May om at rettighetene som vil følge av utmeldingsavtalen mellom Storbritannia og EU, vil bli tilbudt norske og andre Efta-lands borgere. Under et møte i London 6. juni bekreftet statsminister Solberg og statsminister May viktigheten av dette. 

Med dette som utgangspunkt har Norge, sammen med de andre EØS/Efta-landene, tett dialog med britiske myndigheter.

Dialogen med Storbritannia er god, og vi er langt på vei enige om hvordan vi kan omsette enigheten mellom våre statsministre i avtales form. Vi arbeider nå med å finne løsninger på noen få utestående spørsmål.

For å inngå en avtale med Storbritannia om borgernes rettigheter før landet har gått ut av EU 29. mars 2019, er det imidlertid en forutsetning EU gir Storbritannia autorisasjon til å undertegne en avtale med EØS/Efta-landene. Slik autorisasjon foreligger så langt ikke, men jeg har god tro på at en løsning på dette vil bli funnet i nær fremtid.

Når det gjelder spørsmålet om britiske statsborgeres rett til å stemme ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg, følger dette av valgloven av 28. juni 2002 nr. 57 og berøres ikke av Storbritannias uttreden av EU.

Til toppen