Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om FN og Dag Hammarskjölds død

Utenriksminister Børge Brende har svart på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om hva regjeringen vil gjøre for å bidra til en oppklaring av Dag Hammarskjölds og andre FN-arbeideres død.

Skriftlig spørsmål nr. 300 (2014-2015).
Datert 2.12.2014

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Hva vil den norske regjering gjøre for å sikre FN muligheter og ressurser til endelig å få fram sannheten om Dag Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske, men foreløpig uoppklarte død?

Utenriksministerens svar:
I juli 2012 ble det i privat egenskap opprettet en kommisjon av jurister for undersøkelse av Dag Hammarskjölds død. Kommisjonen avga 9. september 2013 rapport om at det forelå nye relevante bevis i saken om Hammarskjölds og de andre FN-arbeidernes tragiske død i Zambia i 1961. 

FNs generalsekretær la i vår frem en note til generalforsamlingen der han med henvisning til nevnte rapport viste til muligheten for at det foreligger nye bevis. Han ba på denne bakgrunn Generalforsamlingen om å vurdere flere alternativer for oppfølging, blant annet å opprette et panel av uavhengige eksperter med mandat til å vurdere nytt materiale og gi anbefalinger til Generalforsamlingen om veien videre.

Sverige har med utgangspunkt i generalsekretærens note varslet fremleggelse av et resolusjonsutkast 15. desember d.å. for FNs generalforsamling. Resolusjonsutkastet ber generalsekretæren opprette et uavhengig panel for å vurdere nytt bevismateriale og oppfordrer medlemsstatene til å nedgradere relevant materiale. Resolusjonsutkastet ber også generalsekretæren rapportere om funn og status under generalforsamlingens neste sesjon.

Regjeringen støtter Sverige fullt ut i denne prosessen. Norge legger opp til å være medforslagsstiller til resolusjonsutkastet når det fremmes for vedtak i generalforsamlingen.

Til toppen