Svar på spørsmål om regjeringens kontakt med partene i Midtøsten-konflikten

Utenriksminister Børge Brende har svar på et spørsmål fra Karin Andersen (SV) om regjeringens kontakt med de ulike partene i konflikten mellom Israel og palestinerne.

Skriftlig spørsmål nr. 1118 (2013-2014).
Datert 20.08.2014

Fra representanten Karin Andersen (SV):
Har denne regjeringen gjort endringer i norsk politikk, kontaktmønster eller på hvilket nivå en har kontakt med de ulike partene i konflikten mellom Israel og palestinerne i Gaza og på Vestbredden? 

Utenriksminister Børge Brendes svar:
Vårt langvarige engasjement i Midtøsten og rollen som leder av Giverlandsgruppen for Palestina (AHLC) har gitt oss et godt og nært forhold til både israelske og palestinske myndigheter. Vi har en åpen og tillitsfull dialog med de berørte partene i den israelsk-palestinske konflikten, og vi vektlegger å opptre slik at vi blir lyttet til på begge sider. Norge har, på embetsnivå, kontakt med Hamas, men vi har ikke kontakt på politisk nivå. 

Jeg har vært åpen om prinsippene som ligger til grunn for vår kontaktpolitikk i mine samtaler med både palestinske og israelske myndigheter. 

Regjeringen viderefører kontaktpolitikken og vil støtte opp om moderate krefter på begge sider som kan bidra til en fredelig løsning på konflikten.

Til toppen