Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om blokaden av Gaza og Israels marine

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) om hva utenriksministeren bygger på når hun anser den israelske marinens håndtering av Ship to Gaza for å ligge innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett.

Skriftlig spørsmål nr. 2102 (2017-2018).
Datert 24.08.2018

Fra representanten Bjørnar Moxnes (R):
Kan utenriksministeren redegjøre for hva hun bygger på når hun anser at den israelske marinens håndtering av saken ikke gir grunnlag for protest men ligger innenfor det man må tåle i henhold til internasjonal rett?

Utenriksministerens svar:
Jeg viser til mine svar av 8. august og 14. august på skriftlige spørsmål fra representanten Audun Lysbakken, hvor jeg blant annet understreket at vi fra norsk side ved gjentatte anledninger har gjort det klart at stengningsregimet i Gaza må lettes for å tilrettelegge for gjenoppbygging, økonomisk vekst og forbedring av den humanitære situasjonen.

I lys av situasjonen i Gaza, som er under stadig utvikling, kan det likevel ikke uten videre slås fast at Israels sjøblokade som sådan strider mot folkeretten.

Utgangspunktet etter folkeretten er at når en stat har etablert en sjøblokade, har staten også anledning til å stanse og oppbringe nøytrale skip i internasjonalt farvann, dersom det er åpenbart at skipet har til hensikt å bryte blokaden. Folkeretten åpner også for at det under visse vilkår kan anvendes makt dersom mannskapet motsetter seg oppbringelsen.

Jeg ønsker på nytt å understreke at regjeringen ser med stor bekymring på de humanitære konsekvensene av stengningsregimet i Gaza. Dette er imidlertid et politisk spørsmål som må løses med politiske virkemidler. Det er kun forhandlinger mellom partene som kan legge grunnlaget for en varig løsning på situasjonen.

Til toppen