Ytringsfriheten er ukrenkelig

Påstanden om at jeg beklager meg over at vi har ytringsfrihet her i landet er helt urimelig, skriver utenriksminister Børge Brende i et innlegg på VG-nett 25. januar 2016.

Advokat Jon Wessel Aas kommer på VG-nett på søndag 24. januar med en påstand om at jeg beklager meg over at vi har ytringsfriheten her i landet. Jeg vil benytte anledning til å slå fast at dette er en helt urimelig påstand.

Jeg kommenterte i helgen hvordan reaksjonene fra russisk side har vært på den norske debatten om utsendelse av asylsøkere og migranter tilbake til Russland. Mitt svar var som sant er at russiske aktører har reagert på den norske debatten som de mener tegner et unyansert bilde av Russland som et utrygt land for migranter. Dette er en faktuell beskrivelse av de tilbakemeldingene jeg har fått.

At mine utsagn skulle ha noe som helst å gjøre med å innskrenke norske advokaters rett til å ytre seg eller bruke sin ytringsfrihet til å kritisere Russland er vanskelig å forstå. På samme måte må den russiske tilbakemeldingen på debatten i Norge kunne gjengis i offentligheten uten å møte beskyldninger om angrep på ytringsfriheten.

Norges syn på - og kritikk av - menneskerettighetssituasjonen i Russland er vel kjent for russiske myndigheter. Jeg har selv tatt dette opp i mine samtaler. Dette vil vi fortsette med så lenge det er grunnlag for en slik kritikk.

Det viktige nå er å finne gode løsninger både for å returnere migranter og asylsøkere som ikke har krav på beskyttelse tilbake til Russland og - kanskje enda viktigere – for å komme frem til varige løsninger for samarbeid om vår felles grense med Russland i nord. Russland slik vi ser det har en forpliktelse, i henhold til våre bilaterale avtaler, til å ta tilbake tredjelandsborgere med gyldig visum til Russland som har kommet over grensen på Storskog og som ikke har grunnlag for opphold i Norge. Dette er en politikk som har et bredt flertall bak seg i Stortinget og som regjeringen følger opp.