Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om tiltak mot hiv

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Truls Wickholm (Ap) om Norges videre støtte til forebyggende tiltak mot hiv.

Skriftlig spørsmål nr. 221 (2016-2017).
Datert 11. november 2016

Fra representanten Truls Wickholm (Ap):
Kan utenriksministeren redegjøre for Norges videre støtte til innovative forebyggende tiltak mot hiv og arbeidet med å nå null nye hiv-smittede, når støtten til utarbeidelsen av en hiv-vaksine er kuttet med 100 prosent i 2016 og vi ser en kraftig reduksjon i støtten til forskning på hiv-forebyggende produkter?

Utenriksministerens svar:
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 settes det av over tre milliarder kroner til global helse. Med dette er den samlede støtten til globale helsetiltak økt med 600 millioner kroner i denne stortingsperioden. Norge er blant de største giverne til FN-organisasjonene som arbeider med helse og hiv, den norske støtten til Det globale fondet for bekjempelse av aids, tuberkulose og malaria er økt med 18 prosent for de neste tre årene, og Norge finansierer innovative tilnærminger til diagnostisering og bruk av behandling i hivforebygging gjennom legemiddelordningen Unitaid.

Regjeringen legger opp til en helhetlig oppfølging av bærekraftsmålet om å utrydde hiv-epidemien (SDG 3.3). Jeg kan forsikre om at Utenriksdepartementet også i fremtiden vil prioritere tiltak der Norge på en effektiv måte kan bidra til å forebygge og utrydde hiv-epidemien i tråd med FNs bærekraftsmål.

Norge har over flere år investert i Det internasjonale aidsvaksineinitiativet (IAVI). Vi har også støttet Det internasjonale partnerskapet for mikrobisider (IPM). Den norske støtten har bidratt til finansiering i oppstartsfasen, og siden 2006 har den norske finansieringen blitt gradvis redusert.

Etter en helhetsvurdering, og i tråd med målsetningen om å konsentrere bistanden, har Utenriksdepartementet valgt å fase ut støtten til IAVI og IPM. Dette gjør det mulig å konsentrere innsatsen og ressursene om tiltak og prosesser innenfor helse og arbeidet mot hiv-epidemien hvor norske bidrag har stor tilleggsverdi og kan oppnå stor effekt.

Til toppen