Svar på spørsmål om tyrkisk lovgivning og seksuell lavalder

Utenriksminister Børge Brendes svar på et spørsmål fra Olaug V. Bollestad (KrF) om tyrkisk lovgivning, unge jenter og sex.

Skriftlig spørsmål nr. 1449 (2015-2016).
Datert 16.08.2015

Fra representanten Olaug V. Bollestad (KrF):
Vil statsråden ta opp med tyrkiske myndigheter den situasjonen som spesielt unge jenter er kommet i i Tyrkia, når det ikke lenger skal være ulovlig å ha sex med barn helt ned til 12 år?

Utenriksministerens svar:
Denne saken, som fikk brede oppslag i norske og andre utenlandske medier, var basert på uriktige faktaopplysninger. Dette dreier seg om vanlig domstolskontroll av lovgivningen i Tyrkia.

Forfatningsdomstolen har annullert deler av en lovbestemmelse og gitt parlamentet en frist for å få vedtatt ny lovgivning som ikke er i strid med konstitusjonen. På dette grunnlaget arbeides det nå med en ny lov. Denne saken dreier seg derfor ikke om fastsettelse av seksuell lavalder, men om lovens rom for å kunne utøve skjønn i straffeutmålingen. Den seksuelle lavalder i Tyrkia er i dag 18 år.

Til toppen