Svar på spørsmål om initiativ overfor myndighetene i Usbekistan

Skriftlig spørsmål nr.121 (2015-2016)

Utenriksminister Børge Brendes svar på spørsmål fra Abid Q. Raja (V) om initiativ overfor usbekiske myndigheter vedrørende Daniel Anderson.

Skriftlig spørsmål nr.121 (2015-2016).
Datert 28.10.2015

Fra representanten Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren:
Hvilke andre initiativ utover det som allerede er gjort direkte til usbekiske myndigheter og via ambassaden i Moskva, vil utenriksministeren ta ovenfor myndighetene i Usbekistan, for å få klarhet i hva som har skjedd med Daniel Anderson?

Utenriksministerens svar:
Jeg deler representantens bekymring over at våre gjentatte henvendelser til myndighetene i Usbekistan vedrørende Daniel Andersons situasjon foreløpig står ubesvarte.

Jeg kan forsikre om at denne saken blir fulgt opp innenfor de rammer og retningslinjer vi har for konsulær bistand, og i tråd med stortingsmeldingen om bistand til nordmenn i utlandet (St.meld. 12 (2010-2011)) som fikk tilslutning fra et samlet storting i 2011.

Utenrikstjenesten ved ambassaden i Moskva vil fortsette arbeidet overfor usbekiske myndigheter for å få klarhet i hva som har skjedd med Daniel Anderson.

Utenrikstjenesten opplever at det kan oppstå særskilte utfordringer når norske borgere med dobbelt statsborgerskap returnerer til sine tidligere hjemland og kommer i en situasjon hvor de kan ha behov for konsulær bistand fra norske myndigheter. Dette fordi det andre landets myndigheter ikke nødvendigvis anerkjenner det norske statsborgerskapet. I slike tilfeller kan det være ekstra krevende å oppnå kontakt og få rede på hva som har skjedd med vedkommende.