Utenriksminister Børge Brende fordømmer bruk av klorvåpen i Syria

- Vi mottar regelmessige rapporter om at Assad-regimet bruker tønnebomber i byer. Hjemmelagede bomber blir sluppet vilkårlig og treffer skoler, moskeer og boligstrøk, med påfølgende store lidelser for den hardt prøvde syriske sivilbefolkningen. Nylig har vi sett hjerteskjærende bilder som kan tyde på at det også er blitt brukt klor i noen av disse bombene, sier Brende.

Bruk av klorgass som våpen er i strid med kjemivåpenkonvensjonen, det er brudd på folkeretten og FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2118.

- Folket i Syria går nå inn i sitt femte år med krig. Krigen må ta slutt og sivile må få tilgang til nødhjelp. Det haster å få til våpenhvileavtaler og finne politiske løsninger på konflikten, sier Brende.

Til toppen