Norge slutter opp om utvidede tiltak mot Syria

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

- Det er viktig at Norge sammen med våre europeiske partnere sender et klart signal til syriske myndigheter om at den pågående voldsbruken er uakseptabel og må opphøre umiddelbart. Norge vil derfor slutte opp om EUs nye tiltak mot Syria, sier utenriksminister Børge Brende.

- Det er viktig at Norge sammen med våre europeiske partnere sender et klart signal til syriske myndigheter om at den pågående voldsbruken er uakseptabel og må opphøre umiddelbart. Norge vil derfor slutte opp om EUs nye tiltak mot Syria, sier utenriksminister Børge Brende.  

Konflikten i Syria har skapt en humanitær katastrofe med ringvirkninger i hele regionen, og utviklingen går i negativ retning. Dette krever enda sterkere reaksjoner fra det internasjonale samfunn. EU besluttet 23. juni å underlegge tolv nye personer reiserestriksjoner og frys av økonomiske midler. Norge har i dag besluttet å slutte opp om EUs utvidede tiltak mot Syria. 

Personene er alle ministre i den syriske regjering og har dermed et særskilt ansvar for den alvorlige situasjonen som har oppstått. 

- Fra norsk side tar vi sterk avstand fra den pågående og stadig eskalerende voldsbruken som særlig rammer landets sivile. Vi oppfordrer syriske myndigheter, og konfliktens øvrige parter, til snarest å stanse all voldsbruk, etterleve folkeretten, løslate politiske fanger og innlede dialog, sier Brende. 

Norge har så langt sluttet opp om samtlige EU-tiltak mot Syria.