Brende tar avstand fra «avtale» mellom Russland og Abkhasia i Georgia

– Jeg tar avstand fra inngåelsen av en såkalt «avtale om allianse og strategisk partnerskap» mellom Russland og det georgiske utbryterområdet Abkhasia. Norges støtte til Georgias suverenitet og territorielle integritet ligger fast, sier utenriksminister Børge Brende.

Russlands president, Vladimir Putin, og utbryterområdet Abkhasias leder, Raul Khajimba, undertegnet 24. november en avtale som blant annet legger opp til tettere integrasjon av det georgiske utbryterområdet i russiske militære og sivile myndighetsstrukturer. 

– Avtalen er i strid med folkerettslige prinsipper. Den bryter med Georgias suverenitet og territorielle integritet, og den gjør det enda vanskeligere å nå frem til en løsning på konflikten om Georgias utbryterområder. Fra norsk side gjentar vi vår oppfordring til Russland om å oppfylle våpenhvileavtalen av 12. august 2008 og de supplerende bestemmelsene av 8. september 2008.  Russland må gå tilbake på sin anerkjennelse av de georgiske utbryterområdene som uavhengige stater og trekke ut sine militære styrker fra Georgia, sier utenriksministeren.

Til toppen