Ambassade etablert i Tbilisi

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

1. juli ble Norges ambassade til Georgia opprettet. Det er første gang Norge har ambassade i landet.

Ambassadør Helene Sand Andresen overleverer sine akkreditiver til Georgias president, Salome Zourabichvili.
Ambassadør Helene Sand Andresen (tv) overleverer sine akkreditiver til Georgias president, Salome Zourabichvili. Foto: Ambassaden

Etableringen er resultat av en jevn styrking av de bilaterale relasjonene over lengre tid. Med framtidig ansvar for Armenia, vil ambassaden i Tbilisi bli Norges fotfeste i regionen Sør-Kaukasus.

Norge var blant de første landene som anerkjente den første georgiske republikken, som varte fra 1918 til 1921. Diplomatiske forbindelser ble gjenetablert i 1992. Fra 2000 til 2019 hadde den norske ambassaden i Baku ansvaret for Georgia. Georgia har hatt ambassade i Oslo siden 2013.

Til tross for en eldgammel historie og identitet, er Georgia i moderne forstand et ungt land. Etter den kortvarige, første republikken måtte georgierne vente til Sovjetunionens fall før de kunne få sin uavhengighet i 1991. Selve uavhengighetserklæringen var imidlertid bare starten på en lengre prosess. Siden har landets ulike lederskap jobbet besluttsomt for å trygge georgisk uavhengighet i møte med naboland med både regionale og globale maktambisjoner. Georgierne har valgt europeisk og euroatlantisk integrasjon som de viktigste virkemiddel for å oppnå dette. Det er en tilnærming som har ligget fast hos ulike regjeringer de siste 15 år.

Norges engasjement i Georgia er bredt. Gjennom Nato, så vel som bilateralt bistår vi Georgia i deres sikkerhetspolitiske prioriteringer. Blant annet har et opplærings- og evalueringssenter (Nato-Georgia Joint Training and Evaluation Centre) vært under norsk ledelse siden oppstarten i 2015.

Godt samarbeid

Georgia har generelt vært et svært reformorientert land siden tidlig på 2000-tallet, og Norges bilaterale prosjektstøtte på rundt 60 millioner kroner i året benyttes til tiltak på en rekke områder. Blant prioriteringene er bl.a. godt styresett, rettsstat, menneskerettigheter, likestilling, miljø og fornybar energi – alle tema som er grunnleggende for landets langsiktige stabilitet og utvikling. Norge og Georgia samarbeider godt i multilaterale fora, som FN, OSSE og Europarådet, der Georgia skal overta formannskapet i ministerkomiteen om noen uker.

Norsk næringsliv er tilstede i Georgia, først og fremst med betydelige investeringer i vannkraft og i shipping. Norske private og statlige aktører har i mange år vært involvert i utviklingen av Georgias store vannkraftpotensial. Turismen til Georgia er i kraftig vekst, og stadig flere norske turister finner veien til dette billedskjønne landet med sin sagnomsuste gjestfrihet.

16. oktober overleverte ambassadør Helene Sand Andresen sine akkreditiver til Georgias president, Salome Zourabichvili. Før dette hadde hun møtt utenriksminister David Zalkaliani. Møtene bekreftet at georgiske myndigheter er svært fornøyde med at Norge etablerer ambassade i Tbilisi. Etableringen gir god medvind for de bilaterale relasjonene, noe som vi både på norsk og georgisk side er innstilte på å utnytte i tiden framover.

Ambassaden har etablert seg i midlertidige lokaler på Frihetsplassen midt i Tbilisi sentrum. Det permanente kanselliet er under bygging i etasjen under. Interiørarkitektene har latt seg inspirere av likheter mellom norsk og georgisk natur og landskap, og vi har store forventninger til resultatet. Forhåpentligvis vil ambassaden kunne flytte inn på forsommeren. Den nye residensen ligger i nabolaget Vake og er også under oppussing. Målet er at den skal være innflyttingsklar i løpet av vinteren.

En annen hovedprioritet for ambassaden er å rekruttere lokalt ansatte kolleger. Tre stillinger ble utlyst på sensommeren, hvorav to nå er besatt og en vil bli besatt i nær framtid. Trolig vil ytterligere en stilling utlyses innen året er omme.