Tettere nordisk samarbeid om Europa-spørsmål

Nordisk ministerråd bør forsterke sin felles EU-politikk. Det konstaterte de nordiske samarbeidsministrene da de møttes i Oslo til det første møtet under norsk formannskap 8. februar.

Samlet til nordisk samarbeidsmøte - fra venstre: Sveriges representant, ambassadør Krister Bringéus, generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten, Norges samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen, Grønlands samarbeidsminister Agathe Fontain, Ålands samarbeidsminister Nina Fellman, Danmarks samarbeidsminister Karen Ellemann, Islands samarbeidsminister Kristján Þór Júlíusson og Finlands samarbeidsminister Anne Berner (ikke med på bildet, men tilstede på møtet, Færøyenes nordiske samarbeidsminister Poul Michelsen). Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz, UD
Samlet til nordisk samarbeidsmøte - fra venstre: Sveriges representant, ambassadør Krister Bringéus, generalsekretær i Nordisk ministerråd Dagfinn Høybråten, Norges samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen, Grønlands samarbeidsminister Agathe Fontain, Ålands samarbeidsminister Nina Fellman, Danmarks samarbeidsminister Karen Ellemann, Islands samarbeidsminister Kristján Þór Júlíusson og Finlands samarbeidsminister Anne Berner (ikke med på bildet, men tilstede på møtet, Færøyenes nordiske samarbeidsminister Poul Michelsen). Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz

Samarbeidsministrene nevner spesielt tre områder som er av strategisk betydning for Norden i Europa, nemlig energi, klima og miljø samt digitalisering.

– I en brytningstid preget av uforutsigbarhet og raske forandringer trenger Europa et tydelig Norden, sier Norges samarbeidsminister og EØS- og EU-minister, Frank Bakke-Jensen, som ledet ministermøtet.

– Et trygt Europa, et sterkt europeisk samarbeid og et velfungerende indre marked er av stor interesse for hele Norden, understreket han.

Les mer om den nordiske satsingen på Europa-spørsmål på det nordiske samarbeidets nettsider

 

Til toppen