Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

The Explorer – en satsing for å profilere norske grønne løsninger

Klima- og miljøminister Ola Elvestuens tale under Innovasjonstalen 2018, Oslo Rådhus 31. mai 2018.

Deres kongelige høyhet, statsminister, verdens miljøvernminister – mine damer og herrer!

Det er en stor dag når The Explorer nå er en realitet: Norges nye utstillingsvindu for grønne løsninger.

Klimaendringer er vårt tids største problem, men jeg mener det også er en av vår tids største forretningsmuligheter.

Nylig presenterte det internasjonale energibyrået (IEA) en studie som viser hvordan sentrale klimateknologier presterer i lys av Paris-avtalen.

Av 38 teknologier er det bare fire som er "on track". I praksis er det nesten bare solceller og elbiler som er i rute, mens resten av løsningene er langt unna teknologisk modning og markedsgjennombrudd.

Det er vanskelig å forutse når det kommer en ny teknologi som fører til disrupsjon i et marked. Det unike med Parisavtalen er at vi har vedtatt at det skal skje, og det må skje for å unngå irreversible og skadelige klimaendringer.

For oss i Norge betyr dette at verdens ledere har vedtatt at etterspørselen etter produktet som er vår største næring og som vi nå selger, må nå toppen så raskt som mulig, for deretter å falle mot null i løpet av andre halvdel av dette århundre.

Hva betyr dette? Det betyr for det første at vi må gire opp innsatsen – vi er ikke i rute for å nå togradersmålet. Men det betyr også at norsk næringsliv står overfor tidenes mulighet til å utvikle teknologien, løsningene og forretningsmodellene som skal ta oss til nullutslipp.

Ifølge FN må det investereres over 90 billioner dollar de neste tiårene. Her er det en unik mulighet for norsk næringsliv til å både tjene penger og ta en viktig jobb for å redde verden.

Norge har helt spesielle forutsetninger for å gå foran. Vi har et stabilt og godt demokratisk styresystem, vi har penger og ressurser, vi har en høyt utdannet befolkning, og ikke minst har vi et kompetent næringsliv, som står klare til å ta utfordringen.

Det er her The Explorer kommer inn, og skal gjøre en forskjell:

The Explorer skal bygge opp grønne løsninger som merkevare for Norge og gi økt eksport.

The Explorer skal føre til at gode løsninger spres internasjonalt. Det er avgjørende for å få ned utslippene også på verdensbasis. Vi må alle ha en ambisjon om at vi skal ha større betydning enn akkurat de utslippene vi klarer å få ned selv.

The Explorer skal bidra til flere partnerskap og innovasjoner i næringslivet.    

Som Anita Krohn Traaseth sa til meg da vi sist møttes: The Explorer skal sørge for at Norge blir like kjent for våre bærekraftige løsninger, som vi er for olje og natur.

For det er ingen tvil om at verdensmarkedene for grønne løsninger er i vekst. Selv om vi ikke er i rute, så utvikles teknologien lynraskt.

Sol og vind fortsetter å falle i pris, sammenlignet med fossile energikilder. Samtidig fungerer nye batterier stadig bedre som mellomlagring, og batteriene blir også stadig billigere.

Vi snakker mye om elbilrevolusjonen, og vi ligger langt foran i Norge. Men spørsmålet er om ikke elbussrevolusjonen vil komme enda raskere. Oslo får 70 busser allerede til neste år. Ser vi fram mot 2030, spår Bloomberg at 84 prosent av alle busser som blir solgt vil være elektriske. Så det er et fullstendig systemskifte vi står overfor, og det går mye raskere enn vi tidligere ventet.

Til sammen kan veksten i elbiler og elbusser redusere transportsektorens behov for olje med 7,3 millioner fat per dag i 2040.

Hva betyr dette for Norge?

Som statsministeren la vekt på: Norge må gjennom en enorm omstilling. I det ligger behov enda mer offensiv klimapolitikk, men en minst like offensiv næringspolitikk.

Et eksempel som også statsministeren var inne på, er innenfor skipsfart.

 Internasjonal skipsfart, under norsk forhandlingsledelse, ble nylig enig om en historisk avtale: Halvering av utslippene innen  2050.

Avtalen har også stor betydning for norsk maritim næring. Vi kan levere mange av de løsningene som trengs for å nå disse målene.

Norsk skipsfart er helt i front internasjonalt med å utvikle og ta i bruk null- og lavutslippsteknologi.

60 lav- og nullutslippsferger er nå er på vei inn i norske fjorder og langs kysten.

Dette bidrar til norske utslippsreduksjoner og norsk sysselsetting. Det er også et signal til framtidens internasjonale skipsfart.

Utenlandske cruiseturister blir fraktet nesten lydløst og uten utslipp i verdensarvområdet Nærøyfjorden ombord i den norske, hybride passasjerbåten «Vision of the Fjords». Det er norsk innovasjon.

Norsk og nordisk næringsliv viser lederskap gjennom å spre innovasjon og utnytte grønn konkurransekraft.

Nesten alle bedriftene sier at klimainnsats er bra for konkurransekraften.

Utstillingsvinduet for grønne løsninger, The Explorer, skal være et partnerskap mellom offentlig og privat sektor.

Jeg vil takke Innovasjon Norge for den innsatsen dere har gjort så langt.

Satsingen har fått et strategisk råd med representanter fra sentrale selskaper i norsk næringsliv og organisasjoner. Dette er et godt utgangspunkt.

 Næringslivet må nå være med å gi innhold til ordningen, og  finansiere driften.

Til slutt vil jeg oppfordre alle i næringslivet som har en grønn løsning til å legge den inn i det nye utstillingsvinduet. Ta løsningen i bruk. Bli med og styrk deres egen og Norges grønne konkurransekraft.

Vi har en kjempeoppgave foran oss i Norge og i verden. Det må gå mye fortere enn vi tidligere har sett for oss. Vi skal ned med 40 prosent av våre utslipp innen 2030. Det er 12 år til.

Tempoet må opp. The Explorer er et viktig bidrag for å få dette til.

 

 

 

Til toppen