Tilskudd til kommunale fiskerihavnetiltak

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen har gitt nye tilsagn om 36,1 millioner kroner i tilskudd til i alt 11 kommunale fiskerihavnetiltak.

- Når regjeringen nå gir tilsagn om tilskudd til kommunale fiskerihavntiltak, vet vi at dette er et treffsikkert tiltak og et tiltak det er behov for. Dette bidrar til å få gjennomført viktige fiskerihavnprosjekter langs kysten. Vi skal utvikle kysten og vi skal utvikle fiskerinæringen, da må vi prioritere fiskerihavnene. Høyre-regjeringen fjernet ordningen i 2020 og vi sa vi skulle gjeninnføre ordningen, nå leverer vi sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tilskuddsordningen for fiskerihavneanlegg er et virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene vurderer som viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. Anlegg som bygges med statlig tilskudd må være i kommunalt eie og være offentlig tilgengelig. 

- Arbeiderparti og Senterparti-regjeringen gjeninførte tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavneanlegg. Dette gjorde vi samtidig som vi tok tilbake det statlige ansvaret for fiskerihavnene. Vi kan se at dette er en ordning det har vært stort behov for. I 2023 ble det søkt om støtte til prosjekter for 288 millioner, med et omsøkt beløp på 140 millioner. Summene det er søkt om viser behovet for å prioritere fiskerihavnene, og det gjør regjeringen sier Skjæran.

Tabell: Oversikt over tilsagn i 2023. Tall i kroner.

Kommune

Fiskerihavn

Totalkostnad

Tilsagn

Tiltak

Troms og Finnmark fylkeskommune

Nordkapp

Nordvågen

12 000 000

 5 275 000

Flytebryggeanlegg

Lebesby

Kjøllefjord

6 720 000

3 149 000

Flytebryggeanlegg

Måsøy

Havøysund

5 280 000

 2 350 000

Flytebryggeanlegg

Vardø

Vardø

8 950 000

 3 200 060

Flytebryggeanlegg

Vardø

Kiberg

1 178 880

 589 440

Flytebryggeanlegg 

Hasvik

Sørvær

4 680 000

 1 950 000

Flytebryggeanlegg

Tromsø

Brensholmen

6 938 000

 2 930 000

Utdypning

Ibestad

Engenes

15 215 525

 5 900 000

Utdypning

Nordland fylkeskommune

Øksnes

Myre

27 110 000

 10 000 000

Kai/bølgedemper

Vestvågøy

Eggum

975 000

 402 500

Flytebryggeanlegg

Vågan

Kleppstad

808 000

354 000

Flytebryggeanlegg

SUM

 

89 855 405

36 100 000