Regjeringen gir 38 millioner til kommunale fiskerihavner

Regjeringen gir totalt 38,7 millioner kroner i tilskudd til åtte nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– Gode fiskerihavner er viktige for å få en mer effektiv og sikker sjøvei, og kan bidra til å flytte mer gods fra vei til sjø. Regjeringen prioriterer kommunale fiskerihavner fordi vi vet at det er viktig for regional utvikling og økonomisk vekst, fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Tilskuddsordningen for kommunale fiskerihavntiltak skal stimulere kystkommuner til utbygging og utbedring av infrastruktur i fiskerihavner. Det gis tilskudd på inntil 50 prosent av totalkostnaden for prosjektet. Det er et viktig virkemiddel for å realisere fiskerihavnetiltak som kommunene anser som samfunnsøkonomisk viktige, men som er så kapitalkrevende at de vanskelig lar seg gjennomføre uten statlig støtte.

Stor interesse for tilskuddsordningen

Kystverket forvalter tilskuddsordningen.

I september 2023 lyste Kystverket ut ny runde med tilskudd for å støtte prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Kystverket mottok totalt 17 søknader innen søknadsfristen 1. november.

De åtte prosjektene som får tilsagn omfatter fem fiskerihavner i Finnmark, én i Troms, én i Nordland og én i Trøndelag. Blant prosjektene som får tilsagn finnes både faste- og flytende kaier, bølgedempingstiltak og utdypingstiltak.

Kystverket lyser allerede i neste uke ut nye tilskuddsmidler for kommunale fiskerihavnprosjekter med søknadsfrist 1. mars 2024.

Oversikt over første tilsagn i 2024. Tall i kroner eks. mva.

Kommune

Fiskerihavn

Totalkostnad

Tilsagn

Tiltak

Finnmark

Gamvik

Mehamn

31 300 000

14 250 000

Fast kaianlegg

Lebesby

Lebesby

 

3 397 200

1 698 600

Flytebrygge og bølgedemping

Hammerfest

Leirvika

6 300 000

 

3 150 000

Fast kaianlegg

Måsøy

Havøysund

 

7 600 000

3 800 000

Flytebrygge

Alta

Urnesbukta

7 230 000

2 790 000

Fast kaianlegg

Troms

Karlsøy

Torsvåg

5 084 900

2 542 450

Flytebrygge og bølgedemping

Nordland

Sørfold

Strøksnes

11 000 000

5 500 000

Fast kaianlegg

Trøndelag

Åfjord

Roan

9 928 000

4 964 000           

 

Flytebrygge og utdyping

SUM

 

81 840 100

38 695 050

 

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner du på: https://kystverket.no/fiskerihavnetiltak