Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskudd til tømmerkaier i 2020

Landbruksdirektoratet utlyser 50 millioner kroner i tilskuddsmidler til utvikling av tømmerkaier i 2020. Det skal i første omgang sendes inn prosjektskisser med frist 15. april.

Hensikten med tilskuddet er å legge til rette for en rasjonell tømmertransport fra skog til industri. Tilskuddssatsen kan være inntil 80 prosent av skogbrukets kostnadsandel. Siden starten i 2012 har omkring 30 kaiprosjekter fått tilsagn om tilskudd og av disse er 20 kaier ferdigstilt.

Egersund tømmerkai.
Landbruks- og matminister Olaug Bollestad sto for den offisielle åpningen av den nye tømmerkaia i Egersund 2. september 2019, her sammen med Odd Stangeland, ordfører i Egersund. Foto: Landbruks- og matdepartementet

Kriterier for prioritering og tildeling av tilskudd
Til grunn for vurdering av søknader legges forhold som god lokalisering av kaia, god adkomst til kaia, lager og kaifront, tømmertilgang over kaia og anleggskostnad. Samarbeid og samfinansiering mellom flere næringer for å redusere skogbrukets kostnader, vektlegges også. Det er en fordel om prosjektene kan realiseres raskt.

Søknadsprosess og søknadsfrister

Søknadsprosessen er todelt, med skissesøknader først. Alle som leverer skisser, får en tilbakemelding fra Landbruksdirektoratet. Skissesøknader som blir prioitert, gis mulighet til å utarbeide og komme med endelig søknad.

Frist for skissesøknad er 15. april.