Støtter prosjekt for å redusere miljørisiko i arktiske farvann

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Utenriksdepartementet gir 14,3 millioner kroner i støtte til prosjekt for å redusere miljørisiko ved olje- og gassvirksomhet i nordlige havområder.

- Det er av stor betydning å redusere påvirkningen fra menneskelig aktivitet på det marine miljøet i Arktis. Støtten til dette prosjektet vil være et viktig bidrag til bærekraftig utnyttelse av viktige naturressurser i nordområdene. Disse ressursene, som inkluderer petroleum, representerer potensielt store verdier, sier utenriksminister Børge Brende.

Tiltak for å redusere miljørisiko i nordlige havområder vil stå i sentrum for prosjektet, som har petroleumsindustrien som hovedmålgruppe. Formålet er å utvikle kunnskap, tekniske løsninger og planverk som tar hensyn til de særlige miljøutfordringene i arktiske farvann. For å nå disse målene kreves det nytenkning og internasjonalt samarbeid. I prosjektet deltar både internasjonal petroleumsindustri og forsknings- og universitetsmiljøer.

Prosjektet «En transatlantisk innovasjonsarena for bærekraftig utvikling i Arktis» vil gjennomføres i perioden 2016-2020 av forskningsinstitusjonen Akvaplan-niva i Tromsø. Hovedpartnere er Universitetet i Tromsø, Havforskningsinstituttet, International Research Institute of Stavanger (IRIS) og Canadas statlige etat for havforvaltning (Fisheries and Ocean Canada).

Støtten går over Utenriksdepartementets tilskuddsordning Arktis 2030, som i 2016 beløper seg til mer enn 150 millioner kroner.