Tine Sundtoft til Arendalsuka

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft deltar på en rekke arrangementer under Arendalsuka. Her er oversikten over programmet:

Fre 14.08

 

 

0830-1200

Markering av landsverneplanen til KLD, sammen med Riksantikvaren. Markerer avslutningen av et stort og omfattende arbeid for å få en bedre forvaltning av kulturhistoriske eiendommer i staten. 

Sotåsen, kristiansand

1300-1330

Innseiling i Pollen og motta underskrift i regi av Klimapilgrim 2015. Klimapilegrim 2015 er en nasjonal, tverrkirkelig mobilisering for klimarettferdighet. 

 

Sam Eydes plass, Arendal sentrum

1355-1400

Hilse på Arendal Kanalselskap

Tollbodgaten

1400-1500

Vandring i grønt område i Arendal med DNT. Tema: friluftsliv i byen.

DNT sin stand i krysset Kirkegaten og Vesterveien i Arendal sentrum

1500-1545

Palmeoljekampanje mellom Rema 1000 og RORG-samarbeidet. Folkemøte om andre grønne kampanjer kan lære av palmeoljekampanjen og om hvordan avskogingsfri produksjon kan gå hånd i hånd med økonomisk utvikling og en sterkere klimapolitikk. Deltakere: Rema 1000-direktør Ole Robert Reitan, leder i Regnskogfondet Lars Løvold, fagansvarlig for palmeoljekampanjen i Fremtiden i våre hender Håkon Lindahl, blogger Sophie Elise Isachsen og repr fra Orkla.

Myrene Rema 1000, Myreneveien 20.

1600-1830

Deltakelse på Forskningsrådets arrangement Hvordan kan norsk forskning bidra til en god klimaavtale?

 

Bystyresalen i Arendal

Kl 17.30

Hilse på prosjektleder for Klimapartner

 

Lør 15.08

 

 

1030-1200

Sitkagrantur med Naturvernforbundet, WWF, Norsk Botanisk Forening og Samarbeidsrådet for biologisk mangfold. Vil snakke om hva regjeringen gjør og har tenkt å gjøre for å redusere trusselen fra skadelige, fremmede arter.

Oppmøte på Hove leir på Tromøya. Det tar 20 min å kjøre fra Arendal sentrum.

Man 17.08

 

 

0830-0940

Grønn Agenda om klimaforhandlingene, med tidligere EU-kommisær Connie Hedegaard, Lars-Henrik Paarup Michelsen, Norsk Klimastiftelse, stortingsrepr Åsmund Aukrust (Ap) og forfatter  Bård Lahn,

Bystyresalen i Arendal

0940-1015

Grønn Agenda om Grønn konkurransekraft. Med Connie Hedegaard og Idar Kreutzer fra Finans Norge. Statsråden blant publikum.

Bystyresalen i Arendal

1130-1200

Deltakelse i politisk samtale om Datasentre i Norge og det grønne skifte, sammen med Odd Omland (Ap) og Kjell Ingolf Ropstad (KrF)

Eureka Amfi - Arendal

1400-1430

Åpne det norske nettverk for blå skoger (Norwegian blue forests network) i regi av Grid A, NIVA og Havforskningsinstituttet

Telt utenfor GRID-A – brygge ved Teaterplassen, Arendal

1430-1600

Delta på Høyremøte på Agder

Kulturstua, Friholmsgt. 1, 3. etg

1630-1800

Fylkesstyremøte for Aust- og Vest Agder Høyre

Kulturstua, Friholmsgt. 1

1900-2200

Konservatisme og naturvern. Med Henrik Syse, Lars Haltbrekken og Kristin Krohn Devold

Høyres pub på Hill bar, Langbryggen 9,

Tirs 18.08

 

 

0900-1230

«Klimadugnad for et grønt skifte» Innlegg, dialog, dele ut pris og lunsjmøte - Prosinn (Prosessindustrien) Etter innlegget ha en dialog med Terje Breivik fra Venstre, AP, Stein Lier Hansen fra Norsk Industri og Marius Holm fra Zero. Deler ut Elkems forskningsfonds ærespris

 

Strand Hotell Fevik, omtrent 16 km fra Arendal

1330-1500

Tokt med Skjærgårdstjenesten. Om verdien og viktigheten av det arbeidet som skjærgårdstjenesten gjør.

Sagesund brygge i Tvedestrand kommune

Til toppen