Tok til orde for reform og dialog om samfunnsmodellen i Europa

For å komme ut av den økonomiske krisen må vi ha et større fokus på hvordan vi kan gjøre den europeiske samfunnsmodellen bedre. Det var et av poengene til kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering, László Andor, da han innledet på et debattmøte på Norway House nylig.

Organisasjonen European Movement International inviterte 8. mai til en åpen diskusjon på Norway House om hvordan den økonomiske krisen i Europa har påvirket den europeiske samfunnsmodellen.

Reform og dialog
– Vi kan ikke skylde på den sosiale modellen for den situasjonen vi er i nå, sa Andor i sin tale til en fullsatt sal på Norway House.  

Likevel mente han at det foreligger et klart og sterkt behov for å reformere samfunnsmodellen i EU.  Han fortalte at å kun fokusere på økonomiske innstramminger for å komme ut av krisen vil være å gjøre oss selv en bjørnetjeneste. For å komme ut av krisen må vi ha et større fokus på hvordan vi kan gjøre samfunnsmodellen bedre.

Derfor må EUs langtidsbudsjett og sysselsettings- og vekststrategien Europa 2020 ta sosialpolitikken inn i seg. Et eksempel på dette er en stadig økende andel pensjonister i befolkningen. Vi må aktivisere de eldre, for eksempel ved at man arbeider lengre før man pensjonerer seg, argumenterte Andor.

Andor understreket at man må ha større dialog om det sosiale aspektet i samfunnet. Særlig trakk han frem økt erfaringsutveksling i medlemslandene om sosialpolitikken for å lære av hverandre.

EUs kommissær for sysselsetting, sosialpolitikk og inkludering mener EU har mye å lære av den skandinaviske modellen. Andor trakk frem Oslo-konferansen i 2010. Temaet var sysselsetting og utfordringene i arbeidsmarkedet i kjølvannet av den økonomiske krisen og ble arrangert av den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO og det internasjonale pengefondet IMF.

Et konkurransefortrinn med en god samfunnsmodell
– I mine øyne er en god samfunnsmodell et konkurransefortrinn siden det bidrar til stabile forhold i arbeidsmarkedet og i samfunnet generelt, sa EU-ambassadør Atle Leikvoll i sin velkomsttale til debattmøtet.

Han fortalte at en samfunnsmodell som har som mål å oppnå like muligheter, høy sysselsetting og inkludering basert på samarbeid med partene i arbeidslivet, utgjør en av hovedpilarene i det norske samfunnet.

– Mange spør om man kan ta seg råd til en sterk sosial- og arbeidsmarkedpolitikk i nedgangstider. Det er nettopp i slike tider at man bør ta seg råd til en slik politikk, sa Leikvoll.

Til toppen