Tora Aasland fortsetter som leder i ny UNESCO-kommisjon

Kunnskapsministeren har oppnevnt ny nasjonalkommisjon for UNESCO for perioden 2017-2020. Tidligere fylkesmann og statsråd, Tora Aasland, fortsetter som kommisjonens leder.

Den nye kommisjonen har åtte medlemmer fra ulike fagmiljøer og sivil sektor. Kommisjonens sammensetning reflekterer UNESCOs fire ansvarsområder: utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. UNESCO-kommisjonen skal være rådgiver for norske myndigheter og bindeledd mellom sivilsamfunnet, ulike fagmiljøer og regjeringen. Kommisjonen spiller også en viktig rolle i å synliggjøre UNESCO i Norge.

– Jeg har hatt gleden av en aktiv og dyktig kommisjon og har stor tro på at dette vil fortsette også med den nye kommisjonen. Kommisjonsmedlemmene er viktige ambassadører for UNESCOs arbeid og verdier, og jeg ser fram til kommisjonens initiativer og rådgivning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

UNESCO er den eneste FN-organisasjonen som har konstitusjonsfestet at medlemslandene skal ha et nært samarbeid med fagmiljøene. Konstitusjonen anbefaler at medlemslandene organiserer dette samarbeidet gjennom nasjonalkommisjoner. I Norge varer hver kommisjonsperiode fire år. Den norske UNESCO-kommisjonen forvalter en tilskuddsordning for UNESCO-formål. 

Bilde av Tora Aasland
Tora Aasland skal leder Den norske UNESCO-kommisjonen i fire nye år. Foto: Edouard Janin

Den norske UNESCO-kommisjonen 2017-2020:

Tora Aasland - Leder for Den norske UNESCO-kommisjonen

Lars Magne Andreassen – Direktør, Árran Lulesamiske senter

Espen Hernes - Seksjonssjef, Museumsseksjonen i Kulturrådet

Hege Hisdal -  Klimarådgiver i NVE, Norges vassdrags og energidirektorat

Lise Iversen Kulbrandstad - Professor, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap, Høgskolen i Hedmark

Benjamin Skiaker Myrstad - Nestleder i LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Marjan Nadim - Forsker II, ISF, Institutt for samfunnsforskning

Rune Ottosen - Professor ved Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. 

Les mer om Norges arbeid med UNESCO

Til toppen