Trebygg uten en spiker

Tre gjør sin renessanse i bybildet. Lett vekt og høy grad av prefabrikkering gjør transport og byggeprosess enklere midt i byen. Nå også demonterbart og uten spiker.

I prosjektet «HasleTre» planlegger nå selskapet Oslotre et banebrytende prosjekt i tre for Höegh Eiendom og AF gruppen. Ambisjonen her er å bygge et kontorbygg som kan demonteres ved bruksendringer eller endt livsløp. Prosjektet skal bygges uten stål eller lim i skjøtene mellom elementene, men tre mot tre.

– Norsk spesialkunnskap om bruk av tre sammen med andre materialer, utvikler bærekraftige byggesystemer for norske byer. Her ser vi at bygget planlegges for gjenbruk og enkel demontering. Dette er sirkulærøkonomi i praksis, og et forbilde for både private og offentlige utbyggere, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Hasle Torg.
Hasle Torg. Foto: Oslotre AS

Bygget på Hasle vil bli på 3000 m2 og skal stå ferdig i 2022. Anleggsarbeidet starter etter sommeren i år. Utbyggene Höegh Eiendom og AF Eiendom har stort fokus på byggematerialenes neste livsfase. Ved at prosjektet blir demonterbart vil materialene kunne gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden.

En nasjonal målsetting om innovative og bærekraftige treløsninger for bygg har bidratt til økt kompetanse. Denne kompetansen ser vi nå i bruk gjennom en rekke utviklingsprosjekter over store deler av landet hvor både private og offentlige byggherrer har funnet løsninger som treffer deres målsettinger. Innovativ bruk av tre støttes fra Innovasjon Norge gjennom www.innovasjonnorge.no/tre

Kontaktperson i Innovasjon Norge:
Krister Moen krister.moen@innovasjonnorge.no

Hasle Tre, illustrasjon interiør.
Hasle Tre, illustrasjon interiør. Foto: Oslotre AS