Troikauttalelse om Sudan

Norge, Storbritannia og USA (Troikaen) ber alle parter om å vende tilbake til fredsforhandlingene i Sudan og at myndighetene løslater medlemmer av opposisjonen og det sivile samfunn.

De såkalte troikalandene (Norge, Storbritannia og USA) støtter tidligere president Thabo Mbeki og Den afrikanske unions (AU High Level Implementation Panel, AUHIP) arbeid med å finne en løsning på konfliktene i Sudan, og i arbeidet med en nasjonal dialog.

AUHIPs «en prosess, to spor» fremstår som det beste alternativet for å sikre koordinert våpenhvileavtale for Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen. En våpenhvile er en forutsetning for en bredere diskusjon om de bakenforliggende årsakene til konfliktene i Sudan, politiske og økonomiske reformer, og et nasjonalt samarbeid basert på en bred og inkluderende nasjonal dialog. 

Det er derfor svært skuffende at fredsforhandlingene som pågikk frem til desember i Addis Abeba ble avsluttet uten en avtale. Vi oppfordrer alle parter til å vende tilbake til samtalene i januar 2015 med et klart mandat for å oppnå fred. I fraværet av fremgang i forhandlingene fortsetter forholdene i Darfur, Sør-Kordofan og Blånilen å forverres. Som følge av konflikten er over 430 000 mennesker fordrevet i Darfur og over 100 000 i Sør-Kordofan og Blånilen siden starten av året. Vi ber alle parter om å stoppe kamphandlingene, sikre tilgangen for humanitær hjelp og ta de nødvendige steg for å få fremgang i fredsprosessen. 

Vi er også sterkt bekymret over arrestasjonene av medlemmer av opposisjonen og det sivile samfunn etter at de kom tilbake til Khartoum fra forhandlingene i Addis Abeba. Arrestasjonene bidrar ikke til å nå målet om en omfattende og inkluderende nasjonal dialog. Vi ber sudanske myndigheter om øyeblikkelig å løslate de som ble fengslet og bidra til å skape et klima for en reell og troverdig nasjonal dialog.

Til toppen