Trygdeoppgjøret gjennomføres 1. og 2. september

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

På grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av lønnsoppgjøret bestemte regjeringen i april at årets trygdeoppgjør skulle utsettes til høsten.

– Nå er datoene for gjennomføringen satt, og årets trygdeoppgjør vil gjennomføres 1. og 2. september. Virkningstidspunktet vil fortsatt gjelde fra 1. mai, slik at utsettelsen ikke får betydning for den enkeltes årlige utbetaling av pensjon for 2020, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Informasjon om når den enkelte kan vente utbetaling eller etterbetaling av trygd og pensjonsytelser basert på det nye grunnbeløpet, vil formidles av NAV og andre pensjonsleverandører.