Misvisende TV2-innslag om norsk statsborger

TV2-innslag om Utenriksdepartementets bistand til arrestert norsk statsborger i Pakistan var misvisende.

TV2 sendte 10. oktober et innslag i 18.30-nyhetene om UDs oppfølging av en norsk statsborger, fengslet i Pakistan mistenkt for kidnapping. Innslaget var misvisende på flere punkter. 

For det første ble det gitt inntrykk av at vedkommende ikke er representert med en advokat i Pakistan. Det er ikke riktig. Ambassaden i Islamabad har hatt kontakt med mannens advokat flere ganger. 

For det andre ble det hevdet, uten dokumentasjon, at mannen risikerer dødsstraff. UD har ingen informasjon som tyder på at dette er riktig. 

Ambassaden i Islamabad arbeider fortsatt med å få besøkt mannen. En slik anmodning ble sendt det pakistanske utenriksdepartementet i tråd med etablerte rutiner, kort tid etter arrestasjonen. Pakistanske myndigheter er opptatt av at disse rutinene følges, og vi mener at denne saken er best tjent med det, selv om det kan gi raskere tilgang å henvende seg direkte på stedet der en person holdes fengslet.

Det viktigste for utenrikstjenesten har uansett vært å forsikre seg om at mannen er representert av en advokat, og ambassaden etablerte kontakt med vedkommende kort tid etter at den ble kjent med saken.

Til toppen