Tysk interesse for norske trebygg

Denne uken har en delegasjon fra Bayern vært på Norgesbesøk for å lære mer om bruk av tre i store offentlige bygg.

Delegasjonen ble ledet av departementsråd Hubert Bittlmayer fra mat, landbruks- og skogdepartementet i Bayern og med andre representanter både fra myndigheter og fra industrien. De tyske besøkende fikk se Ullerud helsebygg i Drøbak, de nye fjøsene til Senter for husdyrforsøk på NMBU på Ås, og Ytre Enebakk skole og Kringsjå studenthjem som er i byggefasen. Felles for alle bygningene er at de er store signalbygg i tre og representerer ny bruk av materialet. Den tyske delegasjonen har også hatt møter med representanter for iTre AS, Innovasjon Norge, Norsk Institutt for treteknologi, NIBIO og Moelven.     

– Bruk av tre som byggemateriale er nå godt konkurransedyktig på pris både i investerings- og driftsfasen. Det er klare miljøfordeler både i byggefasen  og for beboerne gjennom byggets livssyklus. I tillegg bidrar økt bruk av tre til reduserte klimagassutslipp. Byggene den tyske delegasjonen har fått se, er meget gode eksempler på innovativ tenking kombinert med moderne arkitektur, sier departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet: 

  • Ullerud helsebygg er det første store helsesenteret i Norge som er bygd i tre. Bygget kan huse 108 personer og blir den største arbeidsgiveren i Frogn kommune.
  • Fjøsene til Senter for husdyrforsøk på NMBU-ÅS er store konstruksjoner i tre.
  • Ytre Enebakk skole bygges i massivtre og vil når den er ferdigstilt, huse 800 elever fra 1. til 7. klasse på et areal på om lag 6 500 m2.
  • De nye studenthusene på Kringsjå Studenby bygges i massivtre. Når de står ferdige, vil de nye byggene ha 1750 studentboliger. 
Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet på befaring med departementsråd Hubert Bittlmayer fra mat, landbruks- og skogdepartementet i Bayern.
Departementsråd Leif Forsell i Landbruks- og matdepartementet på befaring med departementsråd Hubert Bittlmayer fra mat, landbruks- og skogdepartementet i Bayern. Ytre Enebakk skole reises i massivtre i bakgrunnen. Foto: Landbruks og matdepartementet

Bygg i tre

Tre er et holdbart, fornybart og klimavennlig råstoff som blir stadig mer etterspurt. Tre binder CO2, krever lite energi å produsere, og kan erstatte ikke-fornybare byggematerialer som betong, eller materialer som medfører større klimagassutslepp i produksjon eller ved bruk.. Det satses mye på økt bruk av tre i nye bygg.

Til toppen