Uakseptabelt cyberangrep mot Sony

- Jeg er bekymret over cyberangrepet mot Sonys filmselskap. Dette er uakseptabelt, sier utenriksminister Børge Brende

Sonys filmselskap har blitt utsatt for et cyberangrep som kobles til lanseringen av filmen «The Interview», en komedie om to journalister som skal intervjue Nord-Koreas leder. Som følge av angrepet og de trusler som ble fremsatt i ettertid, blant annet trusler om terror, valgte Sony å utsette premieren på filmen på ubestemt tid. Amerikanske myndigheter har meddelt at de har beviser for at Nord-Koreas regjering står bak. President Obama har varslet at USA vil gjengjelde på den måten og på det tidspunkt de selv velger.

- Jeg er bekymret over det som fremstår som et målrettet cyberangrep mot en privat bedrift, og de påfølgende alvorlige truslene mot det samme selskapet, Sony. Det er meget alvorlig dersom det er den nord-koreanske regjering som står bak angrepet og truslene om represalier, sier utenriksminister Brende.

- Den type angrep og trusler vi har vært vitne til i denne saken er uakseptabelt. Det er en trussel mot ytringsfriheten og mot næringslivets muligheter til å drive lovlig økonomisk virksomhet. Det er alvorlig når en privat bedrift blir truet til taushet. Ekstra alvorlig er det hvis et fremmed lands regjering står bak, understreker utenriksministeren.

- Hendelsen viser hvor viktig det er med sikkerhet i det digitale rom, og understreker betydningen det internasjonale samarbeidet for et fritt, åpent, pålitelig og sikkert internett.

Til toppen