Første departement på Facebook

Utenriksdepartementet er det første departementet i Norge som åpner egen Facebook-side. UD vil bruke sosiale medier for å nå folk der de er.

Utenriksdepartementet er det første departementet i Norge som åpner egen Facebook-side. UD vil bruke sosiale medier for å nå folk der de er. 

UD har nå åpnet sin Facebook-side, og tar også i bruk både Twitter og YouTube.

- Det gir oss en mulighet til å nå flere med informasjon om vår virksomhet. Vi vil legge ut siste nytt fra UD, bilder og videoer av det vi holder på med og Sosiale medier skal brukes til å spre informasjon om hva UD driver med - videre enn tidligere.oppdateringer om aktuelle saker, sier kommunikasjonssjef Bjørn Jahnsen.

UD ønsker å være åpne om hvordan utenrikstjenesten jobber og resultatene som oppnås. Derfor vil sosiale medier også brukes for å fortelle om arrangementer UD organiserer selv eller deltar på. Hjemmesiden er fortsatt hovedkilden, og UD vil bruke sosiale medier til å spre innholdet til flere. 

- Vi kommer også til å åpne opp for debatt om aktuelle enkelttemaer. Der kan folk komme med innlegg og stille spørsmål, og vi vil hente inn fagfolk til å besvare henvendelsene. Vi har nå åpnet for en debatt på Facebook om hvor grensen går for hva slags hjelp vi skal tilby nordmenn i utlandet, sier Jahnsen.

Du kan få oppdateringer fra UD ved å følge oss på Facebook, Twitter og YouTube.

Til toppen