Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Uformelt rådsmøte for landbruk, juni 2009

<p>Det tsjekkiske formannskapet hadde Brno som vertskap i dagene 31.5. til 2.6 og hovedsaken på det uformelle landbruksministermøtet ble diskusjonen om utviklingen av EUs felles landbrukspolitikk i neste langtidsbudsjettperiode. EU-delegasjonens landbruksråd Bjørn Eidem rapporterer.</p>

Mariann Fischer Boel (MFB) bekreftet at kommisjonen vil legge fram et formelt grunnlagsdokument om CAP etter 2013 nå til sommeren eller høsten (dvs. 2010). Forslag til konkret regelverk vil ventelig bli lagt fram i 2011. Det politiske sluttspillet kan dermed finne sted i slutten av 2012 og første del av 2013.   

Det tsjekkiske formannskapets hovedtema i denne debatten er den store forskjellen mellom enkeltbrukstøtte per areal til de tradisjonelle EU-15-land og de nye EU-12-land. Gjennomsnittet i de gamle medlemslandene ligger på vel 300 €/ha mens det i de nye landene ligger på knappe 200 €/ha. Hellas er på topp med ca 500 €/ha og Latvia på bunn med ca 100 €/ha. Tsjekkia som ligger i midten med ca 250€/ha ser seg selv som en naturlig megler mellom ytterpunktene.

Kortene tett til brystet
De ulike landene holder foreløpig kortene til brystet i denne saken, men det ser ut til å være enighet om at dagens forskjeller er for store og at man må gå i retning av en "flat rate" pr arealenhet. Hvor langt og hvor fort man vil gå i denne retningen vil det bli forhandlinger om til siste slutt. MFB og andre understreket at ingen av CAPs hovedelementer bør diskuteres isolert. Enkeltbrukstøtte, markedsordninger og bygdeutviklingstiltak (Pilar 2) må sees i sammenheng. MFB ser for seg at den budsjettmessige balansen mellom enkeltbrusstøtte og bygdeutvikling kan etableres på nytt på mer varig basis og at modulasjon blir unødvendig som selvstendig mekanisme etter 2013.

Enkelte land markerte på en diskret måte at kjeppehestene ikke er parkert. Frankrike mente at faktorer slik som lønns- og kostnadsnivå i det enkelte land også måtte tas med i betraktningen, likhet trenger ikke innebære likeverdighet i følge den franske ministeren. Hellas pekte på betydningen av bruksstørrelse og klimaendringer. Den nederlandske ministeren skal ha gjentatt sin motstand mot nasjonal medfinansiering i pilar 1, MFB skal ha støttet dette, og ment at dette ville bli et ”sine qua non” også i den nye CAP. Bare den britiske representanten flagget sitt standpunkt om at direkte støtte til bruk helt skal fases ut fra CAP, selv om vi vet at noen flere deler det standpunktet. 

Finland la fram et dokument som inneholder forslag om CAP etter 2013 og som oppfattes som interessant. Det inneholder bl.a. ideen om å skille klarere mellom systemene for støtte til ulike sektorer, i.e. husdyrbruk og åkerbruk.

Det hersker en implisitt forståelse av at det blir vanskelig å opprettholde jordbruksbudsjettets volum og andel av EUs felles budsjett etter 2013. Blant landbruksministeren kommer det allikevel til uttrykk, ved en anledning som dette, en relativt bred oppfatning (ref UK om direktestøtte over) om at det er ønskelig med en ambisiøs jordbrukspolitikk som sikre at det drives jordbruk i hele EU.

Brainstorming på pengebruk
På initiativ av det tsjekkiske vertskapet hadde ministrene en ”brainstorming” på temaet: gode argumenter overfor skattebetalerne for fortsatt ambisiøs pengebruk i landbrukspolitikken. Følgende stikkord kom på tavla: Matkvalitet, sporbarhet, dyrevelferd og  -helse, matvaresikkerhet i global kontekst. Videre ble reiseliv og landskapsvern, bosetting i bygder, miljø og biodiversitet nevnt. 

Europaparlamentets landbrukskomiteforman Neil Parish brukte denne anledningen til å oppfordre MFB til å ta en periode til som kommisjonær. Hun følte seg smigret sa hun, men bedyret at hun ikke hadde bestemt seg ennå, og gir dermed et visst inntrykk av at hun er en aktuell kandidat?

Til toppen