Uke 23 i Europaparlamentet

I uken som var ble representanter fra Europaparlamentet og Rådet enige om nytt regelverk for såkalte hitteverk – verk uten kjent opphavsperson. Det ble også stemt over nytt regelverk for boliglån. Europaparlamentet reagerte mot slutten av uken også på at de ikke vil ha medbestemmelse på nytt regelverk for evaluering og overvåkning av Schengen-landenes oppfølging av Schengen-regelverk.

Enighet om regelverkt for digitalisering av hitteverk
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom i uke 23 til uformell enighet om nytt regelverk om såkalte hitteverk (orphan works). Det nye regelverket vil åpne for at man kan tillate bruk av verk – for eksempel bilder, film eller et dikt – dekket av opphavsrett dersom man ikke klarer å finne rettighetshaveren. Kommisjonens la i 2011 frem forslag om digital tilgjengeliggjøring av vernede verk i trykket form som museer, arkiver, bibliotek og undervisningsinstitusjoner har i sine samlinger, samt film og audiovisuelle verk som finnes i filmarkiv og program i allmennkringkasternes arkiver. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivforslaget tar sikte på å løse det problemet som oppstår for disse institusjonene når et verk er et såkalt hitteverk, det vil etter direktivets definisjon si at opphavsmannen enten ikke er kjent, eller ikke kan finnes, til tross for omfattende søk. Det er nå enighet blant annet om hvordan kulturinstitusjonene skal forholde seg hvis en rettighetshaver likevel melder seg etter at verket er digitalisert og publisert. Regelverket må godkjenens formelt av av Europaparlamentets komité for rettslige spørsmål og Europaparlamentet i sin helhet så vel som Rådet, før det kan tre i kraft. Les mer her.

Les også om direktivet i EØS-notatbasen.

Europaparlamentet reagerer på Schengen-avgjørelse
Medlemslandene i Rådet ble 7. juni enige om innholdet i et nytt regelverk for evaluering og overvåking av medlemslandenes oppfølging av Schengen-regelverket, den såkalte Schengen-evalueringsmekanismen. En del av endringen innebar at det rettslige grunnlaget ble endret i forhold til Europakommisjonens opprinnelige forslag til en paragraf som ikke gir Europaparlamentet medbestemmelse. Dette skapte store reaksjoner i Europaparlamentet som har hasteinnkalt det danske formannskapet til å redegjøre for endringene i plenumssesjonen i Strasbourg 12. juni. Europaparlamentet planlegger ulike rettslige skritt, og komiteen for sivile rettigheter vil stemme over en resolusjon mandag 11. juni. Les mer her.  

Bedre beskyttelse av låntakere
Nye regler godkjent av Europaparlamentets økonomikomité 7. juni vil sikre huskjøpere bedre informasjon før de tar opp boliglån. Regelverket vil også sikre at lånene er skreddersydd låntakernes behov og at deres kredittverdighet gjennomgås ordentlig. Regelverket skal beskytte og øke kunnskapen hos låntakere samtidig som det skal sikre at boliglån kun blir gitt til dem som har råd til å betjene dem. Representanter for parlamentet vil nå starte forhandlinger med Rådet for å komme til enighet. Lånemarkedet for boliglån er av stor betydning for økonomien i EU-området. Les mer her.

ACTA avvist av fire komiteer
Den kontroversielle ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ble 5. juni avvist av Europaparlamentets utviklingskomité. Dermed har fire komiteer i Europaparlamentet anbefalt å si nei til avtalen. Også komiteene for rettslige spørsmål, industri og for sivile rettigheter har avvist ACTA.

For at avtalen skal tre i kraft i EU, må den godkjennes av Europaparlamentet, så vel som av Rådet og ratifiseres i medlemslandene. Det er ventet at Europaparlamentet basert på en anbefaling fra komiteen for internasjonal handel vil stemme over avtalen i plenumssesjonen i Strasbourg 2.-5. juli. Komiteen for internasjonal handel er ansvarlig for saken og er ikke bundet av innspillene fra de andre fire komiteene. Les mer her.

Enighet om regelverkt for digitalisering av hitteverk
Representanter for Rådet og Europaparlamentet kom i uke 23 til uformell enighet om nytt regelverk om såkalte hitteverk (orphan works). Det nye regelverket vil åpne for at man kan tillate bruk av verk – for eksempel bilder, film eller et dikt – dekket av opphavsrett dersom man ikke klarer å finne rettighetshaveren. Kommisjonens la i 2011 frem forslag om digital tilgjengeliggjøring av vernede verk i trykket form som museer, arkiver, bibliotek og undervisningsinstitusjoner har i sine samlinger, samt film og audiovisuelle verk som finnes i filmarkiv og program i allmennkringkasternes arkiver. Slik tilgjengeliggjøring krever samtykke fra rettighetshavere. Direktivforslaget tar sikte på å løse det problemet som oppstår for disse institusjonene når et verk er et såkalt hitteverk, det vil etter direktivets definisjon si at opphavsmannen enten ikke er kjent, eller ikke kan finnes, til tross for omfattende søk. Det er nå enighet blant annet om hvordan kulturinstitusjonene skal forholde seg hvis en rettighetshaver likevel melder seg etter at verket er digitalisert og publisert. Regelverket må godkjenens formelt av av Europaparlamentets komité for rettslige spørsmål og Europaparlamentet i sin helhet så vel som Rådet, før det kan tre i kraft. Les mer her.

Les også om direktivet i EØS-notatbasen.

Europaparlamentet reagerer på Schengen-avgjørelse
Medlemslandene i Rådet ble 7. juni enige om innholdet i et nytt regelverk for evaluering og overvåking av medlemslandenes oppfølging av Schengen-regelverket, den såkalte Schengen-evalueringsmekanismen. En del av endringen innebar at det rettslige grunnlaget ble endret i forhold til Europakommisjonens opprinnelige forslag til en paragraf som ikke gir Europaparlamentet medbestemmelse. Dette skapte store reaksjoner i Europaparlamentet som har hasteinnkalt det danske formannskapet til å redegjøre for endringene i plenumssesjonen i Strasbourg 12. juni. Europaparlamentet planlegger ulike rettslige skritt, og komiteen for sivile rettigheter vil stemme over en resolusjon mandag 11. juni. Les mer her.  

Bedre beskyttelse av låntakere
Nye regler godkjent av Europaparlamentets økonomikomité 7. juni vil sikre huskjøpere bedre informasjon før de tar opp boliglån. Regelverket vil også sikre at lånene er skreddersydd låntakernes behov og at deres kredittverdighet gjennomgås ordentlig. Regelverket skal beskytte og øke kunnskapen hos låntakere samtidig som det skal sikre at boliglån kun blir gitt til dem som har råd til å betjene dem. Representanter for parlamentet vil nå starte forhandlinger med Rådet for å komme til enighet. Lånemarkedet for boliglån er av stor betydning for økonomien i EU-området. Les mer her.

ACTA avvist av fire komiteer
Den kontroversielle ACTA-avtalen (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ble 5. juni avvist av Europaparlamentets utviklingskomité. Dermed har fire komiteer i Europaparlamentet anbefalt å si nei til avtalen. Også komiteene for rettslige spørsmål, industri og for sivile rettigheter har avvist ACTA.

For at avtalen skal tre i kraft i EU, må den godkjennes av Europaparlamentet, så vel som av Rådet og ratifiseres i medlemslandene. Det er ventet at Europaparlamentet basert på en anbefaling fra komiteen for internasjonal handel vil stemme over avtalen i plenumssesjonen i Strasbourg 2.-5. juli. Komiteen for internasjonal handel er ansvarlig for saken og er ikke bundet av innspillene fra de andre fire komiteene. Les mer her.

Til toppen