Tale ved finansminister Siv Jensen 10. august 2018:

Utdeling av Peer Gynt-prisen 2018

Årets Peer Gynt-pris går til en sterk og varm kvinne. En unik ambassadør for Norge og norske verdier, sa finansminister Siv Jensen (FrP) da hun delte ut Peer Gynt-prisen i dag.

Med forbehold om
endringer under fremførelsen

 

«Norsk av fødsel, ja.

Men verdensborger av gemytt»

Det er slik Peer Gynt karakteriserer seg selv.

Jeg vil påstå at årets Peer Gynt kvalifiserer til tittelen "medverdensborger".

 

Elizabeth Hoff er et medmenneske av de sjeldne.

Hun har viet sitt liv til å hjelpe mennesker i nød over hele verden.

I løpet av de siste 20 årene har hun blant annet vært i Afghanistan, Rwanda og Armenia.

Siden 2012 har hun ledet hjelpearbeidet til Verdens helseorganisasjon i Syria, og er en av hjelpemedarbeiderne som har vært lengst i landet.

Et land som er rammet av en konflikt ingen ser en løsning på.

En krig der ingen blir spart.

Et samfunn der lidelsene er enorme.

Og situasjonen blir stadig verre.

Oppdraget hun leder regnes som det vanskeligste WHO har gjort i etterkrigstiden.

Vi som har sett bildene fra Aleppo og fulgt situasjonen trygt gjennom TV-skjermen hjemme i stua, kan bare ane konturene av hva Elizabeth møter hver eneste dag.

Hun er kjent for å være uredd.

En leder som står opp og går foran.

På den måten skaper hun trygghet for de rundt seg.

Og de hun møter.

 

Hjelpen hun gir, er hennes fremste motivasjon.

I en hverdag fylt av smerte og urett.

Verdiene, hennes fremste veileder.

I en hverdag fylt av etiske dilemma.

 

Årets Peer Gynt-pris går til en sterk og varm kvinne.

En unik ambassadør for Norge og norske verdier.

For demokrati og folkerett.

 

Et forbilde som viser oss at vi kan gjøre en forskjell.

Bare vi våger å sette oss foran meg.

 

Det er derfor med glede og i respekt jeg deler ut prisen

til sykepleier, jordmor og medverdensborger

Elizabeth Hoff.

 

Gratulerer!