Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 15

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 13. april

Olje- og energiminister Tina Bru møter Fiskarlaget i samband med regjeringas arbeid med havvind. For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

Måndag 12. april

Olje- og energiminister Tina Bru møter Naturvernforbundet i samband med havvind og naturmangfold. For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

Tysdag 13. april

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på Fornybarkonferansen. For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).

 Onsdag 14. april

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på møte om datasenter på Time. For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).