Utdrag frå olje- og energiminister Tina Brus kalender for veke 17

Statsministeren og statsrådane har normalt desse faste postane i vekeprogrammet: Regjeringskonferanse torsdag kl. 12.30 og statsråd på Slottet fredag kl. 11.00.

Måndag 26. april

Olje- og energiminister Tina Bru deltek digitalt på Energy Transition Conference i regi av NTNU. 

Tirsdag 27. april

Olje- og energiminister Tina Bru deltek på et virtuelt besøk til San Fransisco i California saman med bl.a. Kronprins Haakon. 

Torsdag 29. april

Olje- og energiminister Tina Bru har eit digitalt møte med Belgias energiminister, Tinne Van der Straeten.

Fredag 30. april

Olje- og energiminister Tina Bru har eiermøte med Statnett. 

 

For meir informasjon, kontakt pressevakta på info@oed.dep.no eller telefon: 415 73 500 (ikkje sms).