Oppfordrer bransjen til å satse på geitemelk

Det har aldri vært større forutsetninger for å øke markedet for norsk geitemelk. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad oppfordrer fortsatt bransjen til å satse på produktutvikling med geitemelk.

– Det er store muligheter for lokal verdiskaping og småskalaproduksjon for produsenter av geitemelk. Målrettet avl og har bidratt til sterk kvalitetsheving og større verdiskapingspotensial, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Geita er et viktig dyr i norsk landbruk, og det vil den være også i framtiden. I 2019 ble syv medaljer tildelt norske geiteoster. Det viser at norske geitebønder leverer gode produkter av råvarer med høy kvalitet.

Geit.
Geit. Foto: NIBIO/Oskar Puschmann

Godt grunnlag for positiv utvikling av norsk geitenæring

Norsk geitenæring stimuleres i dag gjennom en rekke ulike virkemidler. Dette omfatter både produksjonsrettede virkemidler, tilskudd til dyr på beite, velferdsordninger og ulike former for utviklingsmidler og bedriftsrettede virkemidler. Samlet sett skal disse virkemidlene bidra til at næringa har rammevilkår som gir mulighet for utvikling og framtidstro og muligheter for å kunne utnytte de særegne kvalitetsfortrinnene som norsk geit har. Ut over dette utarbeides det strategier for landbruksbasert næringsutvikling på både nasjonalt og regionalt nivå som også danner viktig grunnlag for utviklingen fremover i tid.