Utlysning av midler til nordisk hesteforskning

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det lyses ut forskningsmidler til prosjekter innen hesteforskning. Forskningen har som formål å blant annet øke verdiskapingen i næringen. Søknadsfristen for å få tildelt penger er 1. oktober.

Norge og Sverige samarbeider om hesteforskning for ny kunnskap som øker verdiskapingen i næringen, bedrer hestevelferden og hever kvaliteten på hesteholdet. De norske partene i samarbeidet er Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA), programmet BIONÆR og Norsk Hestesenter. Norsk Rikstoto bidrar med finansiering.

Det lyses nå ut midler til prosjekter innen hesteforskning for 2017. Årets utlysning er en to-trinns søknadsprosess med obligatorisk skisse. Alle søkere må sende skisser før de kan sende søknad, skissefrist 1. juni. Fristen for endelig søknad er 1. oktober.

De to temaene for hesteforskningen er:

 • Veterinærmedisin, husdyrvitenskap og teknikkvitenskap
  • Helse og velferd
  • Reproduksjon
  • Fôring, avl og hestehold
  • Teknikkutvikling
 • Samfunnsvitenskap og humaniora
  • Hestens rolle for mennesket
  • Hestens rolle for samfunnet
  • Hestens rolle for miljøet

Det oppfordres til samarbeidsprosjekter mellom norske og svenske forskningsmiljø.

Hoppe med føll.
Hoppe med føll. Foto: Landbruks- og matdepartementet